AZIË | word

 

‘Ondergrondse’ Bijbelschool Azië

Per 2020 is de ondergrondse Bijbelschool van FFF-Azië een feit! Ondanks toenemende christenvervolging worden gedurende 11 maanden lang, minimaal 3 dagen per maand nieuwe leiders getraind om het zendingsveld op te gaan. Deze leiders zijn normaliter niet in staat om ergens een opleiding te volgen vanwege armoede, gebrek aan opleiding of omdat ze te afgelegen wonen. Onze hoofdprioriteit is om ieder jaar zoveel mogelijk mensen in afgelegen gebieden te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Laat het maken van nieuwe discipelen en zendingswerkers in Azië beginnen!

Fundamenteel onderwijs

Onderwijs over de vijfvoudige bediening, het Vaderhart van God, de persoon van de Heilige Geest, Wet of Genade, zijn essentieel voor een leven met en voor God. In vergelijking met Nederland is er in afgelegen gebieden in derde wereld landen minder te verkrijgen op het gebied van onderwijs uit de Bijbel. Daarom hebben we in samenwerking met een bijbelleraar in Nederland diverse studies vertaald naar het Nepalees. Er is grote geestelijke honger in Nepal naar onderwijs wat gelovigen in het dagelijks leven praktisch kunnen gaan maken. We zouden graag willen zien dat de woorden van Jezus Christus in praktijk gebracht kunnen worden en dat het niet alleen bij kennis blijft. We zullen vooral praktische tools meegeven om de daad bij het woord te voegen en levens voorgoed veranderd te zien worden.

De mobiele Bijbelschool zal zich niet binden aan één locatie, maar ieder jaar strategisch verplaatsen. We hopen binnen vijf jaar, vijf verschillende gebieden te hebben bezocht om het lichaam van Christus toe te rusten. De leiders die getraind worden zijn na hun scholing klaar voor datgene waar God hen voor roept. We mogen er met elkaar op vertrouwen dat ten tijde van toenemende vervolging de kerk zal gaan groeien.

Visie

Onze zendeling ontving een aantal jaar geleden een droom in zijn hart. “Ik zie hoe meerdere (kerk)leiders van Nepal afgewezen worden om een bijbelschool te kunnen volgen. Dit gebeurt vanwege een tekort aan geld of discriminatie vanwege het kastensysteem en familieachtergronden. Anderen wonen te ver weg of kunnen niet lezen of schrijven, waardoor ze geen kans krijgen om educatie te ontvangen. En dit terwijl de bediening van deze kerkleiders veel vrucht draagt en zij bereid zijn om, zelfs ten tijde van vervolging, alles achter te laten en over te geven aan God! Ik besloot in mijn hart dat dit geen redenen konden zijn om wie dan ook Bijbels onderwijs te weigeren. Want hoe kunnen we christenen vragen om het werk van Jezus te doen, wanneer ze het niet uitgelegd krijgen? Zelf mag ik al meer dan 10 jaar onderwijs geven op verschillende plaatsen. Ik geloof dat God zegt dat het tijd is om Zijn Woord verder te gaan zaaien aan allen die het maar willen “horen en doen” in Azië.”

*De namen en/of foto’s zijn gefingeerd vanwege privacy- en veiligheidsredenen.
*Because of security and privacy reasons we change names and pictures.