AZIË | prison

In Azië (land kan i.v.m. veiligheid niet genoemd worden) werkt een zelfstandig team van Freedom For Free. Met veel enthousiasme zetten Yesi en Singh en een team van vrijwilligers zich fulltime in voor het werk en de missie van de stichting. We mogen zien hoe zij met veel toewijding het evangelie brengen aan de Nepalese bevolking en ‘gevangenen’ vrijheid bieden. Het project is volop in ontwikkeling!

GEVANGENISWERK

Ons team is werkzaam in diverse gevangenissen. Het werk bestaat uit een goede combinatie tussen geestelijke en praktische hulpverlening. Het hele jaar door creëren we momenten om niet alleen christenen, maar ook hindoes, boeddhisten en moslims de liefde van Jezus Christus te laten zien. Naast pastorale zorg, delen we Bijbels en kleding uit en geven we medische zorg aan gevangenen die dit niet kunnen betalen. Het is geweldig om te zien dat harten van gedetineerden geraakt worden en levens radicaal veranderen.

EVANGELISATIE

Ondanks de antibekeringswet blijft ons team doorgaan met: het geven van Bijbels onderwijs, opzetten van evangelisatiecampagnes en bouwen van kerken. Kerkleiders en jongeren worden getraind en uitgedaagd om uit te reiken naar de stammen die in de afgelegen berggebieden wonen. Wonderlijk is dat voormalige hindoes en boeddhisten en ex-gedetineerden deel uitmaken van het team van Freedom For Free Nepal.
WAT WIJ DOEN IN NEPAL:
  • - Werkzaam in zeven gevangenissen
  • - Evangelie brengen aan gedetineerden en gevangenispersoneel
  • - Bijbels uitdelen in eigen taal
  • - Medische zorg gedetineerden
  • - Trainen van kerkleiders
  • - Organiseren en houden van evangelisatiecampagnes
  • - opzetten van een mobiele bijbelschool (2 dagen per week)
Helpt u ons mee met het werk in Nepal? Maak uw gift onder vermelding van ‘Nepal’ over en het wordt volledig besteed aan het beoogde doel.