ROEMENIË | prison

In Roemenië zijn we werkzaam in vier gevangenissen. In deze gevangenissen is ons team welkom om het evangelie te delen. Marius en Roxana bouwen met veel liefde aan goede relaties met gedetineerden en het gevangenispersoneel. We verspreiden het evangelie, delen Bijbels uit, verlenen pastorale zorg, maar richten ons vooral op het geven van Bijbels onderwijs.

GEVANGENISWERK

Gedetineerden zitten in Roemenië dagelijks twintig tot tweeëntwintig uur in een cel van ongeveer twee vierkante meter per persoon. In één cel zitten soms 15-25 mensen. We vinden het belangrijk dat we de mannen en vrouwen die vastzitten regelmatig bezoeken, zodat we een betrouwbare relatie kunnen opbouwen. Minstens 2x per week bezoekt het team een gevangenis. Dan houden we kerkdiensten in bibliotheken en voeren we persoonlijke gesprekken. En met resultaat! Levens van onder meer veroordeelde bendeleiders, oplichters en ex-prostituees keren volledig om, omdat ze een ontmoeting hebben gehad met de Heere Jezus.

TRAINEN VAN DISCIPELEN

Een aantal groepen gedetineerden zijn oprecht hongerig naar het Woord van God en willen meer! Ze hebben het verlangen om ook ná hun vrijlating verder te gaan wandelen in het plan dat God voor hun leven heeft. Zo organiseren we vier keer per jaar 12-weekse Bijbelstudies in de gevangenissen en dankzij deze 'training' worden ze toegerust om in hun dagelijks leven Jezus Christus te volgen.
Op straat en in achterstandswijken ontmoeten Marius en Roxana vele kinderen van ouders die gevangen zitten. Ook in deze wijken zijn we actief! Zo organiseren ze wekelijks een kerkdienst voor kinderen uit achterstandswijken. De kinderen horen op speelse wijze verhalen uit de Bijbel, krijgen een heerlijke maaltijd en leren over hun problemen te praten.
WAT WIJ DOEN IN ROEMENIE:
  • - Werkzaam in 4 gevangenissen
  • - Evangelie brengen aan gedetineerden en gevangenispersoneel
  • - Bijbels uitdelen in eigen taal
  • - Jaarlijks 4x 12-weekse Bijbelstudies gedetineerden
  • - Kerkdiensten organiseren in de gevangenis
  • - Trainen van discipelen
  • - Pastorale hulpverlening
  • - Kerk voor straatkinderen, families van gedetineerden