doelstelling 2024

leidraad bestuur

Terugblik 2023

In 2023 heeft de Bijbeltekst uit 1 Korinthe 3:7 centraal gestaan. De planter en verzorger zijn niet belangrijk, maar God wel. Die geeft de groei. We hebben als stichting met hulp van velen de volgende doelen mogen realiseren:

//  Voortzetten van huidige Prison, Word en Growth activiteiten 
//  Mobiele bijbelschool Azië bracht nieuwe leiders voort 
//  Nieuwe trainingsschool “Wholehearted” in NL gestart 
//   Bijbelschool in Azië op nieuwe locatie starten  
//  Botswana als vierde land met gevangenisbezoek toevoegen 
//  Suriname ondersteuning lokaal Prison team 
//  Aanzienlijk meer Friends of FFF in Nederland

In 2023 is met name in Azië heel veel gedaan en bereikt. Ook de trainingsschool in Nederland is succesvol gestart. De activiteiten in Curaçao en Roemenië gaan door en hier is vooral het verlangen om de teams in 2024 uit te kunnen breiden. In 2023 is ook een vruchtbaar bezoek gebracht aan diverse gevangenissen in Botswana. Tot slot zijn we ook in Suriname gestart via een reeds bestaand team dat diverse gevangenissen op regelmatige basis bezoekt te ondersteunen met Bijbels en lectuur.

Vooruitblik 2024

We geloven voor 2024 dat we verder mogen uitstappen en met name ook stil te staan bij Gods wil (1 Koningen 3&4 Wijsheid en aanstellen/uitbreiden). Dit meer concreet aan de hand van de volgende stappen:

//  Leg je vraag voor aan God
//  Doe een Bijbelse toets
//  Wees wijs (Efeze 5:10 en 17)
//  Toets of het past bij je als persoon
//  Toets bij (geestelijke) mensen die je vertrouwt
//  Vraag om meerdere bevestigingen van de Heilige Geest

Wat betreft de activiteiten van de stichting zelf staan de volgende doelen centraal voor 2024, binnen de activiteiten die worden uitgevoerd in Nederland en Buitenland.

// Uitbreiding van de teams FFF Internationaal en dan met name Curaçao en Roemenië. Gevangenissen daar willen graag onze medewerkers vaker en in meer gevangenissen zien. Om dit te kunnen realiseren willen we nieuwe medewerkers aannemen.
//  Betrokkenheid uit Nederland verder vergroten. Dit door de buitenland plannen nog meer uit te werken met vrijwilligers en sponsors die actief betrokken zijn, een themadag, betere communicatie op de website en specifieke thema avonden. We hebben besloten om met de light avonden gedurende 2024 te stoppen.
// Uitbreiding van het team in Nederland. We zouden graag zien dat meer vrijwilligers actief betrokken worden om mee te gaan met gevangenis bezoeken, ondersteunen werkzaamheden en organiseren van avonden in Nederland als onderdeel van het gemeentewerk.
// 
Verder uitbouwen van de Bijbelschool Azië en en trainingsschool Nederland. We zijn hier in 2023-2024 mee gestart en willen hier ook in 2024-2025 mee verder gaan.
//
Onderzoeken of we ex-gedetineerden structureel geestelijk kunnen ondersteunen. Dit in de landen waar we al actief zijn en reeds natuurlijke zorg is voor ex-gedetineerden in groepsverband.