doelstelling 2023

leidraad bestuur

1 Korinthe 3 : 1 - 16

"God zorgde voor de groei van jullie geloof. Daarom is degene die plant niet belangrijk, en degene die verzorgt ook niet. Alleen God is belangrijk, want Hij zorgt voor de groei. Maar de planter en de verzorger zijn wel allebei nodig. En allebei zullen ze hun eigen beloning krijgen voor het werk dat ze hebben gedaan. Zo zijn wij dus Gods medewerkers. En jullie zijn Gods akker waarop Híj werkt." (vers 6 - 9)

We hebben als bestuur in 2023 gekozen voor deze bijbeltekst uit de 1 Korinthe 3 als leidraad voor het jaar, waar het gaat over Gods medewerkers en Gods werk. We kijken terug op een gezegend 2022 waar we het fundament verder hebben kunnen neerzetten als Stichting met hulp van de teams in het buitenland en de vrijwilligers in Nederland. Ook willen we er als stichting juist zijn voor iedereen die een stap verder wil gaan in het geloof. Dit onafhankelijk van kerkstroming en plaats.

We geloven voor 2023 dat we verder mogen uitstappen in zowel Nederland als ook in het buitenland. Dit zowel door nieuwe activiteiten “te planten” maar ook de bestaande activiteiten “te verzorgen”. Wij hebben voor 2023 concreet geloof voor de volgende doelstellingen:
//  Voorzetten van huidige Prison, Word en Growth activiteiten
//  Huidige leiders in buitenland zenden nieuwe leider uit
//  Via maandelijkse lightavonden komen mensen actief in beweging
//  Vanuit nieuwe trainingsschool nieuwe leiders toerusten
//  Mobiele bijbelschool in Azië opnieuw opstarten
//  Botswana als vierde land met gevangenisbezoek toevoegen
//  Aanzienlijk meer Friends of FFF in Nederland
//  Uitbreiding teams in Nederland met nieuwe vrijwilligers
//  Nog soepeler draaiende organisatie
//  Actievere en snellere communicatie over de activiteiten
//  Een nieuw en vierde bestuurslid