Roemenië

UPDATE - MISSIE - RoemenIë

next mission | maart 2023

HET TEAM

Een land wat nog steeds te maken heeft met de sporen van communisme en onderdrukking. Een echtpaar met een hart voor gevangenen. Sinds 2007 werken Marius en Roxana in de Roemeense gevangenissen. Na een aantal jaar van werken met gedetineerden, straatkinderen en daklozen stonden ze op het punt om, noodgedwongen, hiermee te stoppen. Op een wonderlijke manier kwam Freedom For Free met hen in contact en nu mogen we hen èn lokale vrijwilligers ondersteunen. Wij mogen zien hoe zij met veel toewijding en liefde het evangelie brengen aan de lokale bevolking en aan “gevangenen” vrijheid bieden.

# lokaal team/ Marius & Roxana

PRISON

Gedetineerden zitten jarenlang zo’n twintig tot drieëntwintig uur per dag vast in een kleine cel met tien tot twintig anderen. Ondanks hun straf vinden wij het belangrijk dat we:
> mannen en vrouwen die vastzitten regelmatig bezoeken
> wekelijks Bijbeltraining geven aan groepen
> in verschillende gevangenissen werkzaam zijn
> diensten houden t.b.v. gedetineerden
> bewustwording en confrontatiemomenten hebben t.b.v. resocialisatie

# gevangeniswerk

WORD

Gevangenen hebben geen Bijbel maar hebben wel een honger naar waarheid en zijn op zoek naar God. Ze geloven dat alleen een kerkleider de Bijbel kan lezen. Nu er wekelijks Bijbeltrainingen worden gegeven is de impact van het Woord van God voor hen die zoeken groot. Directieleden van detentiecentra vragen het team om meer trainingen vanwege de zichtbare verandering in mensenlevens.  Het team gaat er wekelijks op uit om op straat en in achterstandswijken kinderen te betrekken bij de kinderkerk en om daklozen geestelijke en natuurlijke ondersteuning te bieden.

# onderwijs en evangelisatie

GROWTH

Een doel wat we o.a. voor Roemenië hebben is: “Elke gedetineerde een Bijbel”. Dit is een groot en uniek project. De Bijbels die we drukken zijn speciaal ontworpen voor de omstandigheden en situaties die aansluiten bij het leiden van een leven in de gevangenis. Naast het Oude en Nieuwe Testament bevat deze Bijbel namelijk inspirerende getuigenissen van Roemeense ex-gedetineerden, die tot levend geloof zijn gekomen in de Heere Jezus. Door de levens-veranderende verhalen zien gedetineerden dat het ook voor hen mogelijk is om God te volgen en een ander leven te kunnen gaan leiden. Dit project werken we uit met lokale vrijwilligers en verschillende lokale kerken.

# samenwerkingsprojecten
# bijbelproject 20.25

lees meer ...

getuigenissen