Blog

OKTOBER 2018: Campagne voor jongeren Azië

De jongeren in Azië zijn hongerig naar God! Zelfs als hun familie hen verstoot, ze uit het kastensysteem worden gezet en alles verliezen, houden ze zich vast aan hun geloof in Jezus Christus. Dit najaar organiseren we opnieuw een grote evangelisatiecampagne in Azië. Tijdens deze reis gaan we de volgende generatie in Azië bereiken met het evangelie en trainen in discipelschap.

We hopen in deze dagen zo’n 700 jongeren te onderwijzen, activeren en uit te zenden naar andere dorpen en steden.

WAT GAAN WE DOEN?
In zes dagen tijd organiseren we vier jeugdseminars voor jongeren en hun leiders. Dit doen we op vier verschillende locaties in afgelegen berggebieden. We hopen in deze dagen zo’n 700 jongeren te onderwijzen, activeren en uit te zenden naar andere dorpen en steden.
Ons lokale team bevat gepassioneerde jeugdwerkers die een groot hart hebben om de jongeren bij elkaar te brengen en toe te rusten.
De eerste driedaagse meeting zal ook gelijk de grootste zijn. Compleet afgesloten van de buitenwereld gaan we dieper in op het woord van God. Tijdens dit interkerkelijke seminar hebben we veel verwachting over wat Hij zal gaan doen! Zo zullen we veel tijd nemen voor gebed en onder meer spreken over thema’s zoals: identiteit, seksualiteit en hoe om te gaan met vervolging. Ook bieden we graag praktische tools aan om te evangeliseren in een voornamelijk Hindoeïstisch en Boeddhistisch land.

WAAROM DEZE MISSIE?
Veel lokale jongeren voelen zich niet meer thuis in hun eigen land.Ze trekken weg naar andere landen om daar hun toekomst te gaan opbouwen. Maar wie vertellen dan de komende jaren nog het evangelie in dit land in Azië? De jongere generatie van 14-20 jaar moet bereikt gaan worden!

De youthseminars worden aanbevolen door verschillende lokale kerken, alleen kunnen ze dit financieel niet volledig dragen. Ons lokale team bevat gepassioneerde jeugdwerkers die een groot hart hebben om de jongeren bij elkaar te brengen en toe te rusten. Zij hebben veel contact met de lokale kerkleiders in dit land. Ook verlenen ze nazorg na de seminars en mobiliseren ze jongeren om hun handen en voeten tijdens milieurampen, overstromingen en aardbevingen uit de mouwen te steken. Zo wordt Gods liefde zichtbaar in Azië.

Related Posts