Kernactiviteiten

PRISON

Waar mensen gevangen zitten achter tralies is genade, liefde en waarheid, hard nodig. Zowel voor gedetineerden als hun families. Jaarlijks bezoeken we diverse gevangenissen verdeeld over een aantal continenten. Daar brengen we het evangelie in de meest eenvoudige vorm. Van het houden van grote campagnes, het organiseren van programma’s en diensten voor gedetineerden alsmede het personeel, tot het voeren van persoonlijke gesprekken van cel tot cel. Door te vertellen wie Jezus Christus is en wat Hij ook voor hen heeft gedaan vindt er bewustwording, bevrijding en verzoening plaats.

WORD

Het Woord van God geeft mensen hoop, kracht en richting. Het raakt harten en inspireert mensen op een manier zoals geen enkel ander boek dat kan. Zowel binnen als buiten Nederland verzorgen we spreekbeurten, trainingen en onderwijsavonden voor verschillende doelgroepen. Denk aan diverse kerken en gemeenten, detentiecentra, maar ook aan scholen en evenementen. We bieden graag handvatten uit de Bijbel aan die onderdeel mogen worden van het dagelijks leven. Met als uitgangspunt: leven vanuit een gezonde ‘natuurlijke’ en ‘geestelijke’ identiteit.

GROWTH

Freedom For Free helpt mensen vrij te zetten in hun 'gevangenisbediening' voor datgeen waarvoor ze bedoeld zijn. Door het trainen en coachen van mensen en het bieden van mogelijkheden kunnen deze pioniers verder bouwen aan een leven in vrijheid voor velen in hun omgeving. Hierdoor krijgen alle lagen van de bevolking een kans om Bijbelse principes te leren, onderwijs en liefde te ontvangen. Uiteindelijk zullen zij dat op hun beurt weer door kunnen geven.