Freedom For Free

Sinds 2009 mochten we van dichtbij zien dat levens van gedetineerden op een bijzondere manier werden veranderd tijdens hun periode van detentie. Ook de familie van gedetineerden alsmede de sfeer in de gevangenissen werd zichtbaar en voelbaar anders doordat mensen in woorden gingen geloven die een onmetelijke kracht in zich dragen. Het waren de woorden van Jezus Christus zelf die zei: “Ik ben naar jou toe gekomen om je leven te geven en overvloed want als je in Mij gelooft zul je nooit verloren gaan, maar eeuwig leven hebben”.

Door de jaren heen hebben we gezien dat beruchte en genadeloze misdadigers genade en vergeving ontvingen! Hierdoor kregen ze een nieuwe kans.

Mensen waar we op straat eerst met een boog omheen zouden lopen getuigen nu van een rust in hun hart die zijn weergave niet kent. Gevangenen alsmede ex-gevangenen vertellen vol enthousiasme over hun verandering in hun eigen leven en in dat van hun familie. Ook mogen we zien hoe slachtoffers, van onder andere zware misdrijven, de daders weer in hun ogen kunnen kijken zonder wraak of haat en er herstel plaats vindt bij beide partijen.

Dit is wat er gebeurt als Genade en Waarheid een weg naar het hart vinden…

Daarnaast zijn er maar al te veel mensen welke niet in de gevangenis zitten en toch het idee hebben dat ze opgesloten zijn. Geestelijke of natuurlijke armoede kan bijvoorbeeld ook ervaren worden als een gevangenis. Dit kan door allerlei omstandigheden zijn gekomen. Door middel van allerlei activiteiten willen we ook de natuurlijke ‘gevangenismuren’ binnen gaan om mensen op te zoeken. Waar we kunnen, willen we een helpende hand bieden aan hen die binnen of buiten de muren gevangen zitten.