Prisonreport Roemenië

UPDATE - december 2023

bijbelonderwijs & discipelschap

Het team in Roemenië gaat getrouw door met de werkzaamheden onder de gevangenen. Marius en Roxana dienen deze gemeenschap met een grote bewogenheid voor alle gevangenen. De afgelopen periode deden zij dit door:
- Het organiseren van kerkdiensten in verschillende gevangenissen.
- Het geven van discipelschapstrainingen aan meerdere groepen, en
- Zij trainden gedetineerden hoe hun Bijbel te leren lezen, die ze voor het eerst in hun handen kregen.
- We zijn enorm trots en dankbaar dat het gevangeniswerk echt Zijn vrucht draagt.
- Dit echtpaar draagt eraan bij dat in een paar jaar tijd een paar duizend bijbels zijn verspreid.

UPDATE - najaar 2023

missiereis trainingsschool WHOLEHEARTED in Roemenië

Tijdens de missiereis hadden we een bijzondere tijd met het team en met de mensen die we op verschillende plekken mochten ontmoeten. Tussen de activiteiten door trokken we ons terug om rust te vinden bij degene die ons uitzendt, Jezus Christus. In alles willen we op Hem gericht blijven en zien wat Hij door ons heen wil doen op dit moment in Roemenië. Daarnaast was er ook tijd om ons aan te raken in ons eigen hart en ons aan te spreken in onze persoonlijke wandel met Hem. Er was ruimte om naar elkaar te luisteren, te bidden voor herstel en innerlijke genezing, om elkaar te bemoedigen en aan te vuren. Wanneer je ziet hoe Jezus nog steeds onder de minsten uit de samenleving werkt, kom je in verwondering over Zijn Liefde en Goedheid. Onze bezoeken bestonden uit:

PRISON

// MANNENGEVANGENIS
Bezoek aan een mannenprison, waar twee mensen van het team konden getuigen over de Genade en Liefde die bij Jezus Christus te vinden is. We konden een oproep doen tot bekering van zonden en het volgen van Jezus. Een aantal mannen beantwoordden deze oproep met 'DA'. We zijn ontzettend dankbaar dat we getuigen mochten zijn van de aanraking van hun harten door de Heilige Geest en dat Hij met hen een proces van verandering in gaat! De Heere zegene hen als zij anderen in de gevangenis kunnen vertellen over de Verlosser.
// VROUWENGEVANGENIS
We mochten meer dan 60 vrouwen bedienen met het Woord. We gaven drie getuigenissen, die diep binnen kwamen in hun harten. Ze waren tot tranen toe geroerd en een aantal gaf hun hart over in bekering. Daarnaast mochten we bijbels, schriften, enveloppen en pennen meegeven. De zussen uit ons team hebben alle vrouwen kunnen zegenen en een warme omhelzing kunnen geven.
// MANNENGEVANGENIS (ZWAAR BEWAAKT)
We hebben vier getuigenissen mogen delen en voor de mannen afzonderlijk mogen bidden en hen de handen op mogen leggen. De liefde van Jezus brak door en harten gingen open.

WORD

// ZIGEUNERDORPEN
We mochten met hen samenkomen om te aanbidden en te getuigen van onze Redder, Jezus Christus. We merkten de aanwezigheid van de Heilige Geest in het brengen van het Woord en ook in de aanwezigheid van zijn vrijheid en liefde onder elkaar. Iedereen zo verschillend; uit andere kerkelijke achtergronden, uit andere sociaal-economische omstandigheden, maar verbonden in eenheid door de Geest. We mochten voor verschillende mensen bidden en anderen bemoedigen. Daarnaast konden we later in de week nog een zigeunerdorp bezoeken, waar met levensmiddelen en een zegening mochten uitdelen van Gods Goedheid. We konden een boodschap van hoop brengen en met een aantal hardop een bekeringsgebed bidden.
// ARMEN
Arme gezinnen voorzien van praktisch voedsel, waarbij we al uitdelend mochten voorzien van geestelijk voedsel.
// DAKLOZEN
Op treinstation Plojesti konden we een aantal daklozen bemoedigen met stroopwafels en Bijbeltjes. Deze mensen kunnen op zondag en woensdag een maaltijd, liefde en Jezus ontvangen in het opvangcentrum van Marius & Roxana. Daarnaast op een ander moment een 'kerkdienst' gehouden met kleine groep daklozen, waarbij een aantal naar voren kwamen voor gebed. We bidden dat de Heilige Geest dat wat gebeden is, ook uit zal laten werken in hun hart. En dat zij in het bijzonder de aanwezigheid van onze Herder zullen (her)kennen als zij zelf met Hem praten.

GROWTH

// BOEKAREST
Prisonbezoek in Boekarest om de cel te bezoeken waar Richard Wurmbrand vast heeft gezeten. Indrukwekkend om stil te staan hoe deze man een martelaar is geweest voor Christus. Wat mag het volgen van Hem ons kosten, komt dan des te sterker binnen. Welke plaats geven wij Jezus in ons leven ...
// BEMOEDIGING
We mochten lokale missionarissen bemoedign, onder ander het lokale FFF-team met Marius en Roxana en ook een ander Nederlands missie-echtpaar. Daarnaast hebben we de Oekraïense vluchtelingen opgezocht en hen bemoedigd met Woord en gebed. Ook zijn we in een vrouwenopvanghuis ontvangen, waar we mochten luisteren, bidden en bemoedigen. God is een God van herstel. Hij hersteld de gebrokenen van hart, dat is hier ook zo duidelijk te merken. Soms is daar echt veel tijd en geduld, maar altijd vanuit bewogenheid en Liefde en wanneer je deze mensen ziet opbloeien in de Liefde van de Vader, raak je onder de indruk van het werk van Zijn handen.
// PERSOONLIJKE AFSLUITING MISSIEREIS
We mochten als team de missiereis afluiten door ons af te zonderen en de bergen in te gaan, om net zoals Jezus persoonlijk en als team in de aanwezigheid van de Vader te zijn.

UPDATE - reis mei 2023

"avondmaal'' met stroopwafels

We zijn afgelopen 3 dagen in 4 gevangenissen in Roemenië geweest. Hier werden in totaal 5 bijeenkomsten gehouden. Dit met als doel om het lokale team een extra boost te geven bij het geven van onderwijs aan de gevangenen. Het is opvallend hoeveel interesse en openheid er is bij de gevangenen in al deze gevangenissen. Zelf kwamen we in een cel waar 20 mannen op een paar vierkante meter bij elkaar verblijven. De gevangenis is hard bezig om verbeteringen aan te brengen en is dankbaar voor de hulp die ze krijgen. De directie merkt overduidelijk het verschil als we geweest zijn. “Het niveau van agressiviteit hier daalt & God alleen kan gevangenen veranderen”, aldus de directie. In de high security gevangenis met 3 lagen beveiliging hebben wij vooral de nadruk gelegd op het belang van een relatie met God. Hiervoor zijn geen offers, geld of priesters nodig om dichter bij God te komen, zoals dit in de orthodoxe kerk wordt verteld en alom zichtbaar is in Roemenië.
We hebben mogen uitleggen en voordoen dat:
// een relatie gaat om wederzijds frequent contact via een persoonlijk gebed met een balans tussen vragen en danken
// daarnaast dat een relatie vormen tijd kost
// het gepaard gaat met vallen en opstaan, maar dat afhankelijkheid van God daardoor steeds meer zal toenemen.

We konden dit illustreren aan de hand van een pak stroopwafels, het verraad van Judas, maar ook het laatste avondmaal dat Jezus deelde met zijn vrienden. We lieten de gedetineerden zelf de stroopwafels breken en onderling verdelen. We lieten hen proeven aan de zoetheid van de Liefde die Christus voor hen heeft, maar ook dat Hij naar meer smaakt. We konden dit aan hen laten zien met verwijzing naar de woorden van Jezus: als je Mijn 'zoete' woorden eet zul je geen honger meer krijgen, maar je honger zal verzadigd worden. Maar als je niet proeft, zul je nooit weten hoe het smaakt? Op één gedetineerde na pakten ze allemaal een stukje stroopwafel en vierden we samen "avondmaal".

Na afloop konden we met een groot aantal gevangenen nog apart spreken, met elkaar bidden en Bijbels uitdelen. Na het amen zagen we de tranen in hun ogen staan. De vertaler, een gevangene die toevallig ook de naam Chris droeg, gaf meerdere keren aan “dat hij de aanwezigheid van God voelde”. Diverse gevangenen gaven aan dat ze ons graag vaker willen zien en graag ook bijbelonderwijs ontvangen.
Via het lokale team willen we graag het huidige team uitbreiden met twee echtparen, zoals u mogelijk heeft gelezen op de website onder het kopje “FFF | doelstelling 2023”.

visie // arbeiders voor de oogst

De honger en het verlangen naar Jezus Christus is groot onder deze gevangenen. Er zijn echter ook gevangenissen waar het zwaarder ploegen is en we veel strijd ervaren. We zouden meer gevangenen kunnen bereiken, bemoedigen en aansporen als we het lokale team kunnen uitbreiden met lokale 'arbeiders' om harten te oogsten voor Christus. Uw gebed en/of hulp voor al deze gevangenen in Roemenië is van harte welkom. De mensen wachten, hun harten smachten naar een Liefde die verwarmt. Wilt u meebidden voor de gevangenen in Roemenië en de versterking van het team!

UPDATE - voorjaar 2023

prison, word & growth in Roemenië

De discipelschaptrainingen in de gevangenissen gaan door. We bezochten hen voor de derde keer dit jaar en mogen hen leren wat Jezus ons leerde. De studenten groeien in hun relatie met de Heere Jezus.

In de vrouwengevangenis werden er nieuwe bomen geplaatst, omdat de bomen in de oude tuin helaas geveld werden. We wensen de vrouwen toe dat dit kleine beetje groen en leven in de gevangenistuin hun van tijd tot tijd zal verwonderen over onze Schepper. Op den duur zullen ze in de schaduwen van deze bomen verkoeling kunnen vinden.

Er is dit jaar gewerkt aan het Green House Project. Met hulp van FFF zijn er twee groentekassen van plastic gebouwd. In het project zijn de vrouwen werkzaam en leren praktisch wat de principes zijn van zaaien en oogsten. Daarnaast vinden ze hun eigenwaarde terug in het leren ondernemen en de vruchten te mogen zien van het werk dat ze erin hebben gestopt. Zo kunnen we samen met hen optrekken en in mooie vergelijkingen met het Woord laten kennis maken.

UPDATE - DECEMBER 2022

EVANGELISATIE IN ROEMENIë

In de Roemeense gevangenissen werd stil gestaan bij het wonder van de geboorte van Jezus Christus en het wonder van wedergeboorte!

In de vrouwengevangenis werd er een kerkdienst gehouden, waarbij 500 sinaasappels werden uitgedeeld.
Fruit is schaars in gevangenissen en wordt enorm gewaardeerd.

In een mannengevangenis werd vlak voor kerst de laatste bijbelstudie van 2022 gehouden. Een gevangene vertelde dat hij alle lessen die hij had gekregen gekopieerd had en naar zijn familie buiten had verstuurd. "Want zij moeten ook weten van God" zei hij. Het was een emotioneel getuigenis van iemand waarvan we het niet hadden verwacht!

In een dorpje waar meerdere families gezinsleden moeten missen, onder meer doordat zij gevangen zitten, werd hulp geboden. Daken van zogeheten 'huizen' werden gerepareerd, voedsel werd uitgedeeld en de boodschap van hoop klonk in dit zigeunerdorp!

UPDATE - NAJAAR 2022

BIJBELS VOOR GEVANGENEN

2100 complete Bijbels en Nieuwe Testamenten zijn afgeleverd bij onze vrienden in Roemenië.

De komende maanden worden er per week 2 gevangenissen bezocht waar de Bijbeltraining aan verschillende groepen wordt gegeven. Tijdens iedere training zijn er mensen die tot levend geloof komen en zien de teamleden mensenlevens veranderen.

Bewakers en directieleden tonen steeds meer interesse in: “die mensen die het toch weer telkens over die God van de Bijbel hebben”.

Project groentetuin in de vrouwengevangenis is dit jaar geslaagd. Meerdere groenkassen zijn gebouwd en de gevangenen eten de geteelde gewassen met elkaar op. Middels dit project leren de vrouwen onder andere verschillende vaardigheden voor als zij weer vrij komen.

Met een aantal mensen uit diverse kerken zijn we de afgelopen periode afgereisd naar Roemenië. We hebben daar een onvergetelijke en gezegende tijd met elkaar gehad. De Bijbel leert dat we allemaal gaven en talenten hebben die we in kunnen zetten in Gods Koninkrijk. Het is zo goed om uit te stappen en te leren groeien in geloof en daden te doen! Wat was er een vreugde, maar ook bewogenheid. God raakte de gevangenen aan maar ook ons. De oogst blijft groot en het aantal arbeiders...

HOOGTEPUNTEN - 2021

LOVE IN TIMES OF COVID

Door de Covid-pandemie was het deze periode lastig de gevangenissen binnen te gaan.
Het team ging de uitdaging aan om online bijbelonderwijs te geven aan de gedetineerden. Op deze manier werden er toch veel gevangenen bemoedigd en onderwezen door samen de Bijbel door te gaan.
Uiteindelijk gingen de gevangenispoorten zelfs werkelijk voor ons team open ondanks Covid-maatregelen. Wat een wonder!