Prisonreport Roemenië

UPDATE - reis mei 2023

"avondmaal'' met stroopwafels

We zijn afgelopen 3 dagen in 4 gevangenissen in Roemenië geweest. Hier werden in totaal 5 bijeenkomsten gehouden. Dit met als doel om het lokale team een extra boost te geven bij het geven van onderwijs aan de gevangenen. Het is opvallend hoeveel interesse en openheid er is bij de gevangenen in al deze gevangenissen. Zelf kwamen we in een cel waar 20 mannen op een paar vierkante meter bij elkaar verblijven. De gevangenis is hard bezig om verbeteringen aan te brengen en is dankbaar voor de hulp die ze krijgen. De directie merkt overduidelijk het verschil als we geweest zijn. “Het niveau van agressiviteit hier daalt & God alleen kan gevangenen veranderen”, aldus de directie. In de high security gevangenis met 3 lagen beveiliging hebben wij vooral de nadruk gelegd op het belang van een relatie met God. Hiervoor zijn geen offers, geld of priesters nodig om dichter bij God te komen, zoals dit in de orthodoxe kerk wordt verteld en alom zichtbaar is in Roemenië.
We hebben mogen uitleggen en voordoen dat:
// een relatie gaat om wederzijds frequent contact via een persoonlijk gebed met een balans tussen vragen en danken
// daarnaast dat een relatie vormen tijd kost
// het gepaard gaat met vallen en opstaan, maar dat afhankelijkheid van God daardoor steeds meer zal toenemen.

We konden dit illustreren aan de hand van een pak stroopwafels, het verraad van Judas, maar ook het laatste avondmaal dat Jezus deelde met zijn vrienden. We lieten de gedetineerden zelf de stroopwafels breken en onderling verdelen. We lieten hen proeven aan de zoetheid van de Liefde die Christus voor hen heeft, maar ook dat Hij naar meer smaakt. We konden dit aan hen laten zien met verwijzing naar de woorden van Jezus: als je Mijn 'zoete' woorden eet zul je geen honger meer krijgen, maar je honger zal verzadigd worden. Maar als je niet proeft, zul je nooit weten hoe het smaakt? Op één gedetineerde na pakten ze allemaal een stukje stroopwafel en vierden we samen "avondmaal".

Na afloop konden we met een groot aantal gevangenen nog apart spreken, met elkaar bidden en Bijbels uitdelen. Na het amen zagen we de tranen in hun ogen staan. De vertaler, een gevangene die toevallig ook de naam Chris droeg, gaf meerdere keren aan “dat hij de aanwezigheid van God voelde”. Diverse gevangenen gaven aan dat ze ons graag vaker willen zien en graag ook bijbelonderwijs ontvangen.
Via het lokale team willen we graag het huidige team uitbreiden met twee echtparen, zoals u mogelijk heeft gelezen op de website onder het kopje “FFF | doelstelling 2023”.

visie // arbeiders voor de oogst

De honger en het verlangen naar Jezus Christus is groot onder deze gevangenen. Er zijn echter ook gevangenissen waar het zwaarder ploegen is en we veel strijd ervaren. We zouden meer gevangenen kunnen bereiken, bemoedigen en aansporen als we het lokale team kunnen uitbreiden met lokale 'arbeiders' om harten te oogsten voor Christus. Uw gebed en/of hulp voor al deze gevangenen in Roemenië is van harte welkom. De mensen wachten, hun harten smachten naar een Liefde die verwarmt. Wilt u meebidden voor de gevangenen in Roemenië en de versterking van het team!

UPDATE - voorjaar 2023

prison, word & growth in Roemenië

De discipelschaptrainingen in de gevangenissen gaan door. We bezochten hen voor de derde keer dit jaar en mogen hen leren wat Jezus ons leerde. De studenten groeien in hun relatie met de Heere Jezus.

In de vrouwengevangenis werden er nieuwe bomen geplaatst, omdat de bomen in de oude tuin helaas geveld werden. We wensen de vrouwen toe dat dit kleine beetje groen en leven in de gevangenistuin hun van tijd tot tijd zal verwonderen over onze Schepper. Op den duur zullen ze in de schaduwen van deze bomen verkoeling kunnen vinden.

Er is dit jaar gewerkt aan het Green House Project. Met hulp van FFF zijn er twee groentekassen van plastic gebouwd. In het project zijn de vrouwen werkzaam en leren praktisch wat de principes zijn van zaaien en oogsten. Daarnaast vinden ze hun eigenwaarde terug in het leren ondernemen en de vruchten te mogen zien van het werk dat ze erin hebben gestopt. Zo kunnen we samen met hen optrekken en in mooie vergelijkingen met het Woord laten kennis maken.

UPDATE - DECEMBER 2022

EVANGELISATIE IN ROEMENIë

In de Roemeense gevangenissen werd stil gestaan bij het wonder van de geboorte van Jezus Christus en het wonder van wedergeboorte!

In de vrouwengevangenis werd er een kerkdienst gehouden, waarbij 500 sinaasappels werden uitgedeeld.
Fruit is schaars in gevangenissen en wordt enorm gewaardeerd.

In een mannengevangenis werd vlak voor kerst de laatste bijbelstudie van 2022 gehouden. Een gevangene vertelde dat hij alle lessen die hij had gekregen gekopieerd had en naar zijn familie buiten had verstuurd. "Want zij moeten ook weten van God" zei hij. Het was een emotioneel getuigenis van iemand waarvan we het niet hadden verwacht!

In een dorpje waar meerdere families gezinsleden moeten missen, onder meer doordat zij gevangen zitten, werd hulp geboden. Daken van zogeheten 'huizen' werden gerepareerd, voedsel werd uitgedeeld en de boodschap van hoop klonk in dit zigeunerdorp!

UPDATE - NAJAAR 2022

BIJBELS VOOR GEVANGENEN

2100 complete Bijbels en Nieuwe Testamenten zijn afgeleverd bij onze vrienden in Roemenië.

De komende maanden worden er per week 2 gevangenissen bezocht waar de Bijbeltraining aan verschillende groepen wordt gegeven. Tijdens iedere training zijn er mensen die tot levend geloof komen en zien de teamleden mensenlevens veranderen.

Bewakers en directieleden tonen steeds meer interesse in: “die mensen die het toch weer telkens over die God van de Bijbel hebben”.

Project groentetuin in de vrouwengevangenis is dit jaar geslaagd. Meerdere groenkassen zijn gebouwd en de gevangenen eten de geteelde gewassen met elkaar op. Middels dit project leren de vrouwen onder andere verschillende vaardigheden voor als zij weer vrij komen.

Met een aantal mensen uit diverse kerken zijn we de afgelopen periode afgereisd naar Roemenië. We hebben daar een onvergetelijke en gezegende tijd met elkaar gehad. De Bijbel leert dat we allemaal gaven en talenten hebben die we in kunnen zetten in Gods Koninkrijk. Het is zo goed om uit te stappen en te leren groeien in geloof en daden te doen! Wat was er een vreugde, maar ook bewogenheid. God raakte de gevangenen aan maar ook ons. De oogst blijft groot en het aantal arbeiders...

HOOGTEPUNTEN - 2021

LOVE IN TIMES OF COVID

Door de Covid-pandemie was het deze periode lastig de gevangenissen binnen te gaan.
Het team ging de uitdaging aan om online bijbelonderwijs te geven aan de gedetineerden. Op deze manier werden er toch veel gevangenen bemoedigd en onderwezen door samen de Bijbel door te gaan.
Uiteindelijk gingen de gevangenispoorten zelfs werkelijk voor ons team open ondanks Covid-maatregelen. Wat een wonder!