Ooggetuige // U maakt ons één

u maakt ons één

Vanuit onze trainingsschool Wholehearted reisden een aantal deelnemers af naar Azië X om mee te werken in het zendingsveld. Simon van Roest vertelt hieronder over zijn ervaringen op deze reis en hoe hij leert dat er kracht uit gaat van eenheid en verbinding in het Lichaam van Christus.

VERVULD MET VREUGDE
Als ik terugkijk naar de reis naar Azië X, wordt ik vervuld met vreugde. Ik heb er echt van genoten om de Heer te mogen dienen en Hem te zien werken tijdens deze reis. Met een team van vier vertrokken we naar Azië X. Het programma voor deze reis bestond de eerste dagen uit het hebben van tijd met het team. De laatste dagen werd er een jongerenconferentie gehouden.
Als ik heel eerlijk ben, ging ik mee op reis voor die laatste drie dagen. Ik wilde (en wil) graag voor God werken, omdat ik enthousiast ben over wie Hij is en wat Jezus heeft gedaan. Die eerste dagen van de reis had ik misschien al een beetje afgeschreven. Tijdens een van de eerste dagen gingen wij, met het team van de bijbelschool, de bergen in samen met een teamlid van Azië X. We kwamen op een uitkijkpunt en al kletsend en lachend (ja er wordt ook veel gelachen tijdens een missiereis) genoten we van het uitzicht. Op dat moment viel ineens voor mij het kwartje ‘op dit moment wordt er gebouwd aan relatie’. We brachten tijd door met elkaar en leerden elkaar daardoor kennen. De dagen die ik had afgeschreven, werden super waardevol om met elkaar te verbinden. Zoals een gebouw wordt gebouwd, en dat simpelweg tijd kost, zo werkt het ook met relaties onderling. Het kost tijd om een relatie op te bouwen, en daarvoor is het van belang om met elkaar te zijn. Als er alleen maar gewerkt wordt, dan ga je hier aan voorbij. We zijn er om elkaar te helpen groeien vanuit relatie. Zo werkt het ook met onze relatie met God. We kunnen gefocust zijn op het ‘doen’ voor Hem. Zelfs als we dat doen met alle goede intenties, gaan we voorbij aan het bouwen van een relatie met Hem. Door gewoon met Hem te zijn, één op één. Vanuit zo’n relatie met Hem, kan er van Zijn liefde worden uitgedeeld.

GEVANGENISBEZOEK
Het moment dat we de gevangenis in kwamen valt bijna niet te beschrijven. Terwijl je – gescheiden door tralies – met elkaar praat, bidt en getuigt, ontvang je zo veel liefde voor je broers en zussen in de gevangenis. Ondanks dat je ze niet kent, voel je gelijk een hele diepe verbondenheid. We ervaren dat het echt ons geloof in Christus is dat ons op die hele diepe manier verbind. Het is wonderbaarlijk om te zien hoe de gemeente in de gevangenis groeit. We zijn onder de indruk en beseffen hoeveel we kunnen leren van de manier van toewijding aan de Heere Jezus die er is binnen de gevangenis.

“Soms kunnen wij druk zijn met hoe ons kerkgebouw er uit ziet, hoe de muziek klinkt of zelfs hoe we gekleed zijn.”

LOKALE GEMEENTE
Op zaterdag mochten we spreken tot een gemeente, in een kerkje dat gemaakt is van bamboe en golfplaten. Met ongeveer 40 broers en zussen werd er aanbeden en geluisterd naar Gods woord. Soms kunnen wij druk zijn met hoe ons kerkgebouw er uit ziet, hoe de muziek klinkt of zelfs hoe we gekleed zijn. Bij deze gemeente merkte ik oprecht wat een voorrecht het is om samen te kunnen komen met verwachting en als doel om God te ontmoeten. De ontmoeting met God staat bovenaan en daarbij vallen andere zaken in het niet.

JONGERENCONFERENTIE
Het was heerlijk om met de jongeren, drie dagen lang, God te zoeken. Op de tweede dag werden veel jongeren aangeraakt, doordat zij onder de indruk kwamen van Gods heerlijkheid. Dit veranderende de atmosfeer op de conferentie. De jongeren kregen meer en meer ontzag voor de heiligheid van God. Niemand kon meer ontkennen dat God leeft, beweegt en heerst.

Super dankbaar en vol vreugde kijk ik terug op deze reis. Als ik nu het boek Handelingen in de Bijbel lees, herken ik hoe Paulus leefde. Hij ging, bleef een paar dagen, ontmoette broers en zussen, verkondigde het evangelie en was onder de mensen. 
Simon van Roest

OOGGETUIGE // DE ENIGE GOD

DE ENIGE GOD

Vanuit onze trainingsschool Wholehearted reisden een aantal deelnemers af naar Azië X om mee te werken in het zendingsveld. René van Vulpen vertelt hieronder over zijn ervaringen op deze reis en hoe hij onder de indruk komt van de enige God.

INDRUK VAN HET LAND

In de hoofdstad begeleidde een broeder van team Azië X ons op een bezoek in één van de grootste tempels van het land om meer van de cultuur en de gewoontes te leren kennen en begrijpen. We liepen de openlucht-tempel binnen en ik zag dat de overledenen openlijk werden verbrand. Ze werden geofferd aan de afgoden. Ik rook de lijken en verbrande haren. Het as van de overledenen kwam in de rivier terecht. Lopend over de brug zien we drie priesters, geheel verkleed en hun gezicht geverfd, zittend bij een tempel. De blik in hun ogen is niet het licht, maar de duisternis. Er komt een vrouw langs en zij wil ons kettinkjes verkopen met duivelse tekens erop. Ook een stip op het voorhoofd is mogelijk. Rechts van ons zitten ‘waarzeggers’ die handoplegging doen en toekomstvoorspellingen. Dit is écht de meest heftige plek die ik in mijn leven gezien heb. Een plek waar letterlijk alles wat leeft de dood ademt! De lokale bevolking aanbidt echt alles en bijna overal is een afgod voor.

UITDELEN
We mochten in de kerk en gevangenis getuigen over wat de Heere Jezus in ons leven gedaan heeft. In aardse begrippen was ik rijk, maar geestelijk zo dood als een pier. Door Zijn bloed ben ik gered en heb mogen kiezen om Hem te volgen en te mogen groeien en te delen in Zijn verlangen(s). We konden tot steun zijn, bemoedigen en voor veel van hen bidden. De samenwerking met het team Azië X was echt één door de Geest.  Een wederzijdse oprechtheid en echtheid in onderlinge liefde voor elkaar en de dankbaarheid om met elkaar te mogen dienen. Bijzonder om dit zo te mogen ervaren en deel te mogen zijn van een familie in Christus aan de andere kant van de wereld.

DE CONFERENTIE
De tweede en de derde dag hebben we de jongeren mogen bedienen en hier heb ik de kracht van God mogen zien en mogen ervaren. Markus 16 vers 15-20 is werkelijkheid geworden, jongeren getuigen over ontmoetingen met Jezus en de hemel, velen worden bevrijd en er vindt heling plaats, wat een contrast met de tempel die ik de eerste dag zag. God heeft laten zien dat er 1 God is en dat er geen andere goden aanbeden mogen worden dan Hij alleen! Er is maar één weg en één waarheid naar het Leven en dat is Jezus christus!

“De Heere dan is, nadat Hij tot hen gesproken had, opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand van God, maar zij gingen overal heen om te prediken, en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen.” Markus 16: 19,20

PERSOONLIJK
Bijzonder rijk en enorm dankbaar ben ik om mee te mogen werken in Zijn plan. Ik ervaar dit steeds meer door heel dicht bij Hem te zijn en te blijven. Door iedere keer meer te verlangen naar Hem en met Hem te zijn (intimiteit), groei ik steeds meer in identeit en autoriteit. Ik heb persoonlijk mogen zien dat de vrucht en gaven van de Geest ontwikkelt worden door Hem in ons en dat Hij degene is die bepaald op welke wijze, wanneer en door Wie Hij heen zal werken (Galaten 5: 22 en 1 Korinthe 12: 5-11). Als we Hem laten leiden, leidt Hij ieder naar Jezus Christus.

The Holy Spirit is the one who leads us to The Truth!
René van Vulpen

GETUIGENIS BINOT: ‘IK ZAT ONSCHULDIG VAST’

Getuigenis Binot: ‘Ik zat onschuldig vast’

Het zal je maar overkomen, je komt vast te zitten voor een vergrijp dat je nooit hebt gepleegd. Het overkwam ‘Binot’ uit Azië. Na vijf jaar vast te hebben gezeten is hij nu eindelijk vrij en vertelt hij anderen over de genade en liefde van Jezus Christus.

“Maar ik was onschuldig! Toch kwam ik vast te zitten achter de tralies.”

BINOT

Binot: “Ik ben geboren in dit land in Azië en opgegroeid in een orthodox hindoestaanse familie. Daar aanbaden wij dagelijks vele Hindoe goden en godinnen. Later leerde ik Jezus Christus kennen en koos ik voor Hem. Ondanks deze keuze, raakte ik mijn vrouw en kinderen kwijt. Ze wilden niets meer met mij te maken hebben. Ik werkte in die tijd voor de overheid en op 12 juni 2011 veranderde mijn hele leven. Door een paar leiders van deze zelfde overheid werd ik aangeklaagd voor het plegen van ontucht. Maar ik was onschuldig! Toch kwam ik vast te zitten achter de tralies.

Tijdens mijn detentie had ik genoeg tijd om na te denken over mijn leven, alle dingen die er waren gebeurd en besloot ik om mijn leven opnieuw aan God toe te wijden. In 2013 ging ik op zoek naar mensen die mij dichterbij God konden brengen en mij de weg wilde wijzen die ik moest gaan. Binnenin de gevangenis waren er regelmatig momenten dat kleine groepjes gedetineerden bijeenkwamen voor gebed of een Bijbelstudie.

“waarom zou een zwangere vrouw nu een gevangenis willen bezoeken met daarin allerlei mannen die een crimineel leven leiden?”

BINOT

Ik herinner mij de dag nog goed dat ik Prabesh en Samiksha (Pioniers FFF Azië) ontmoette in block A. Daar kwamen zij vaak langs om de mannen te helpen en bemoedigen. Voor een lange tijd kon ik Block A niet bezoeken, omdat mijn cel in Block B was. Maar na drie jaar gevangenschap werd ik naar Block A verplaatst! De allereerste keer dat ik Prabesh en Samiksha mocht ontmoeten was ik zo ontzettend blij. Samiksha was toen zwanger en ik dacht nog bij mijzelf: ‘waarom zou een zwangere vrouw nu een gevangenis willen bezoeken met daarin allerlei mannen die een crimineel leven leiden?’. Ik voelde mij door hen geliefd.

De tijd dat ik vrij zou komen kwam steeds dichterbij, maar ik maakte mij grote zorgen over waar ik naartoe moest gaan buiten de gevangenismuren. Prabesh vertelde mij dat ik hiervoor mocht bidden en mijn vertrouwen op God moest stellen. Hij zou uitkomst gaan geven. En dat klopte! God is zo goed voor mij geweest toen ik vrijkwam. Prabesh haalde mij op de dag van vrijlating op uit de gevangenis en niet lang daarna heb ik een discipelschapstraining gevolgd. Tijdens deze training heb ik mijn liefde voor spreken ontdekt en dat doe ik met mijn hele hart. Nu ben ik een fulltime evangelist in een dorpje ergens in het oosten van ons land. Ik mag regelmatig in kerken spreken. God zorgt goed voor mij en het is een ware vreugde om Hem te mogen dienen.

Inmiddels is Binot gestart met het volgen van een bijbelschool en gaat hij samen met Prabesh en ons FFF-team de gevangenis in.