Visie & missie

VISIE

"Voor mensen achter natuurlijke én geestelijke gevangenismuren (tralies) geeft God de mogelijkheid om te leven in vrijheid. Echte vrijheid ! We zien dat God gaven en talenten gebruikt om mensen tot grote zegen te zijn. Door deze gaven in te zetten worden levens blijvend veranderd. God geeft Zijn principes en gebruikt onze gaven om een actieve en blijvende verandering teweeg te brengen en geen passief leven te lijden. Wanneer mensen Gods droom voor hún persoonlijk leven ontdekken, verandert dat niet alleen iets voor henzelf zoals in: relaties, werk en levenswijze. Maar dat betekent ook iets voor de mensen om je heen!"

MISSIE

"We willen mensen in alle eenvoud helpen om natuurlijke en/of geestelijke gevangenismuren te doorbreken. We zijn ervan overtuigd dat alleen God harten kan en wil raken en een persoonlijk plan heeft met ieder leven. Anderzijds is het aan de mens om hiervoor ruimte te creëren en wij als stichting willen helpen om dit in de praktijk te realiseren."