het team bestaat uit

Chris & Nathanja Snoep

Oprichters Freedom For Free

Gezicht van de stichting en verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken in zowel Nederland als internationaal.
Daarnaast verantwoordelijk voor de geestelijke toerusting en identiteit.
Aansturing van de hoofdteams.

Prabesh & Samiksha

Hoofd van Team Azie X

Aansturing team Azië X en de lokale vrijwilligers.
Eindverantwoordelijken voor met name het gevangeniswerk en de bijbelschool.
Daarnaast het verlenen van humanitaire programma's.

Prabeg & Jamuna

Veldwerkers van Team Azie X

Veldwerkers bij alle gevangenis- en bijbelschool werkzaamheden.
Aansturing en organisatie van meetings, toerusting van de jeugd en tieners in de verschillende provincies.
Daarnaast coördinator interkerkelijk werk voor de nieuwe generatie.

Norwin & Shirley

Hoofd van Team Curaçao

Eindverantwoordelijke voor de gevangenisevangelisatie en hulpprogramma's voor kinderen van gedetineerden, als ook projecten ten behoeve van verzoening tussen (ex-)gedetineerden en slachtoffers.

Marius & Roxana

Hoofd van Team Roemenië

Aansturing en eindverantwoordelijken van het gevangeniswerk, onderwijs en de evangelisatie in Roemenië.
Het verlenen van hulp voor familieleden van gedetineerden.

 

Ons verlangen

ZIjn LIEFDE, Woord vAN WAARHEID EN GENADE VERSPREIDEN

Ons team verlangt ernaar dat de boodschap van het evangelie - de redding en verlossing van Jezus Christus die ons in de VRIJHEID brengt - nog meer verspreidt zal worden en hoopt dat deze Waarheid door mag klinken in het hart van iedereen die op ons pad wordt gebracht, zowel gelovig als ongelovig.

het bestuur

Wilse Graveland

Voorzitter

Ondersteuning van de stichting met als hoofddoel de stichting verder te helpen ontwikkelen.
Observerende en adviserende rol in koersbepaling van de stichting.

Ruud van der Kolk

Bestuurslid Financiële Zaken

Ondersteuning van de stichting bij de financiële zaken, zoals het beheren van de financiën. Eindverantwoordelijk voor de begroting en verantwoording naar gevers.

Vacante functie

Bestuurslid organisatorische activiteiten

Ondersteuning van de stichting bij de dagelijkse activiteiten met name in Nederland.
Organisatorische en praktisch uitvoerende rol.

VERANTWOORDING

Wij gaan graag transparant en verantwoord met uw giften om.
De bestuursleden ontvangen geen bezoldigingen voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. U kunt deze cijfers terug vinden in onze jaarcijfers.

woord van dank

Wij zouden ons werk niet kunnen doen, zonder alle vrijwilligers die deze stichting een warm hart toedragen. Jullie zijn van onschatbare waarde! We zijn enorm dankbaar voor een ieder die op zijn manier deelt van zijn bezittingen, tijd, gaven en talenten en daardoor meebouwt aan onze missie. Wij zien echt dat we als delen aan elkaar gegeven zijn om samen vrucht te dragen. Daarom speciaal hier onze dank daarvoor, want we zijn samen een team!