missie & Visie

in binnen- en buitenland

GEESTELIJKE VRIJHEID HELPEN ONTVANGEN DOOR JEZUS CHRISTUS

Velen van ons zijn of voelen zich gegijzeld en sommigen van ons moeten zelfs letterlijk leven achter de tralies. Voor al deze mensen hebben wij het verlangen om door gevangenismuren heen te breken. We willen in binnen- en buitenland mensen helpen om in geestelijke vrijheid te leven.

We geloven en zien dat Jezus Christus de Enige is Die de muren rondom ons hart kan afbreken. Hij wil ons raken met Zijn liefde, woorden van waarheid en genade. Hij brengt ons vrijheid en als we leren Hem te volgen, leidt dat tot groei!

DRIE KERNWAARDEN GEVEN VORM AAN ONZE MISSIE

Waar mensen gevangen zitten achter tralies is genade, liefde en waarheid, hard nodig. Zowel voor gedetineerden, als hun families. Jaarlijks bezoeken we diverse gevangenissen verdeeld over een aantal continenten. Daar brengen we het evangelie in de meest eenvoudige vorm. Van het houden van grote campagnes, het organiseren van programma’s en diensten voor gedetineerden alsmede het personeel, tot het voeren van persoonlijke gesprekken van cel tot cel. Door te vertellen wie Jezus Christus is en wat Hij ook voor hen heeft gedaan vindt er bewustwording, bevrijding en verzoening plaats.

 

Het Woord van God geeft mensen hoop, kracht en richting. Het raakt harten en inspireert mensen op een manier zoals geen enkel ander boek dat kan. Zowel binnen als buiten Nederland verzorgen we spreekbeurten, trainingen en onderwijsavonden voor verschillende doelgroepen. Denk aan diverse kerken en gemeenten, detentiecentra, maar ook op scholen en evenementen. We bieden graag handvatten uit de Bijbel aan die onderdeel mogen worden van het dagelijks leven. Met als uitgangspunt te leven vanuit een gezonde ‘natuurlijke’ en ‘geestelijke’ identiteit.

 

Freedom For Free is werkzaam in verschillende landen. Wij helpen mensen om hun gegeven roeping en bediening van God uit te kunnen voeren. Door het trainen van mensen, het bieden van mogelijkheden en praktische hulpverlening kunnen deze pioniers verder bouwen aan een leven in vrijheid voor velen in hun omgeving. Hierdoor krijgen alle lagen van de bevolking een kans om Bijbelse principes te leren, onderwijs en liefde te ontvangen. Uiteindelijk zullen zij dat op hun beurt weer door kunnen geven. Onze lokale contacten maken het mogelijk om zorg op maat te bieden. Zij weten precies wat voor hulp er nodig is om projecten tot een succes te maken.