jaarcijfers en verslagen

FREEDOM FOR FREE

DOELSTELLING VAN DE STICHTING

Het bieden van geestelijke- en natuurlijke ondersteuning alsmede zorg aan gedetineerden en ex-gedetineerden, het geven van onderwijs en verzorgen van spreekbeurten aan de christelijke gemeenschap in kerken. Daarnaast het geven van pastorale zorg.

VERANTWOORDING

BEZOLDIGINGEN & VERGOEDINGEN

Wij gaan graag transparant en verantwoord met uw giften om.
De bestuursleden ontvangen geen bezoldigingen voor hun werkzaamheden. Wel vindt vergoeding plaats voor gemaakte kosten. Veelal worden deze kosten niet gedeclareerd of geschonken als gift. U kunt deze cijfers terug vinden in onze jaarcijfers.

inzage

jaarcijfers

inzage

jaarverslagen