gemeentewerk

SPREKEN

Chris Snoep is een christelijk spreker, die het Woord brengt in diverse kerkelijke gemeentes door heel Nederland. Wij verkondigen de boodschap van Jezus Christus. Het is noodzakelijk, dat over het reddingswerk van de Heere Jezus door het kruis, aan gelovigen en ongelovigen verteld wordt. Want hoe zouden zij kunnen geloven in Hem, wanneer zij niet over Hem gehoord hebben? Johannes 17:3: “Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die Gij gezonden hebt.”

ONDERWIJS

Wij verzorgen, in overleg en naar behoefte, voor de lokale gemeente of Bijbelschool onderwijs en trainingen. Wij verlangen ernaar dat elke gelovige tot elk goed werk volkomen toegerust zal worden. Dat de woorden die we lezen ook in praktijk worden gebracht en God de eer krijgt die Hij toekomt.

# discipelschap en groei

JEUGDAVONDEN

Graag nemen wij de jeugd mee door hen de realiteit van een leven met God en Zijn plan te laten horen, maar ook de keerzijde te laten zien van een leven zonder Hem.

# Eerlijk, open, bewustwording, inspiratie

10 korte overdenkingen ...

WORD-MOVIES FFF