Curaçao

UPDATE - MISSIE - Curaçao

next mission | december 2023

HET TEAM

Op een berg in Zuid-Korea klonk de roepstem van God naar Norwin Martina om terug te keren naar zijn geboorteland Curaçao. Zonder inkomen, huis of werkplek kwam Norwin daar aan. Als ex-instructeur van het korps mariniers, 6-voudig Nederlands en 3-voudig Europees kampioen powerlifting kon hij als sportleraar in de gevangenis gaan werken. Elke sportles begon hij met de Bijbel in zijn hand, wat vanaf 2001 uitgroeide in een fulltime bediening.

# lokaal team/ Norwin & Shirley

PRISON

Bendeleden, oplichters, moordenaars, kort of lang gestraften, zijn niet zomaar in de gevangenis terecht gekomen. Een hartverandering is nodig om gedrag te veranderen. Van cel tot cel wordt het goede nieuws van Jezus Christus gedeeld. Er worden geïmproviseerde kerkdiensten gehouden voor gestraften en het personeel, maar ook pastorale gesprekken gevoerd op weg naar herstel. Sinds 2009 tot op heden mogen we frequent een bezoek brengen aan de Bon Futuro gevangenis op Curaçao. We werken samen met ervaren mensen die al tientallen jaren trouw het evangelie vertellen aan kort en lang gestrafte mannen en vrouwen in detentie. Ook na hun vrijlating worden ex- gedetineerden bijgestaan. De kinderen van gedetineerden ervaren het als een grote klap wanneer een ouder vast komt te zitten.  Onze contactpersonen zorgen dat de kinderen niet vergeten worden!

# gevangeniswerk

WORD

God zond Zijn Woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen! Wij willen dat iedereen in een gevangenis de mogelijkheid krijgt om de Bijbel te lezen. We hebben de absolute kracht en trouw van Gods Woord mogen zien. Veel levens van gedetineerden zijn voorgoed veranderd.

# onderwijs en evangelisatie

GROWTH

Curaçao is een eiland vol contrasten: honderdduizenden toeristen, miljonairs die er een villa bouwen tegenover een 3e deel van de bevolking die onder de armoedegrens leeft, drugssmokkel, bendeoorlogen en schietpartijen.
Freedom For Free draagt o.a. zorg voor:
> Ondersteuning van lokale werkers
> Uitdelen van Bijbels en andere lectuur
> Kinderen van gedetineerden bijstaan d.m.v. projecten
> Verzoening brengen d.m.v. het betrekken van de lokale kerk tussen gedetineerden en slachtoffers

# samenwerkingsprojecten en groei

luister mee ...

groot nieuws radio | brandstof | in gesprek over o.a. missie op CURAçAO en Achmed

lees meer ...

getuigenissen