Azië

Gods liefde gaat over grenzen!

Sinds het begin van het jaar 2014 zijn we op een bijzondere manier in contact gekomen met het Aziatische echtpaar Prabesh en Samiksha. Al eerder mochten we ze met overgave en veel toewijding het evangelie zien brengen aan de eigen lokale bevolking. Het land staat vooral bekend om de berg Mount Everest, hindoeïsme en het boedishme. Ondanks het lage aantal christenen daar, groeit sinds het einde van de burgeroorlog in 2006, het aantal kerken gestaag door. Hoewel dit land niet meer op de lijst voorkomt met landen waar christenvervolging heerst is het zo dat er in meerdere provincies anno 2014 toch christenen vervolgd worden. Desondanks willen Prabesh en Samiksha beiden doorgaan om zowel praktische als geestelijke hulp te bieden aan mensen die opgesloten zitten in gevangenissen.

9

De afgelopen jaren heeft Prabesh gewerkt met internationale hulp- en zendingsorganisaties in dit land en omringende landen. Zijn ervaringen op het gebied van onderwijs geven, organiseren van evenementen en counseling komen goed van pas in de gevangenis.

Getuigenis gedetineerde:
Mijn naam is Prem Gurung. Ik was een leider in een van de kerken in mijn land. Toen mijn ongelovige buurman zijn zieke baby naar ons toe bracht en ons vroeg om voor hem te bidden stierf de baby in onze armen. Onze buurman belde hierop de politie en vertelde hen dat ik gebeden had in de naam van Jezus waarop zijn zoon zou zijn gestorven? Vervolgens werd ik ervan beschuldigd dat ik de baby zou hebben gedood tijdens een gebed. Nu ik hier in de gevangenis vastzit mag ik andere gedetineerden over de liefde van God vertellen en houden we gebedsdiensten.

Getuigenis gedetineerde:
Mijn naam is Anil Ray. Van oorsprong was ik Hindoe. Ik  heb Jezus Christus leren kennen in de gevangenis en hier ben ik tot geloof gekomen. Helaas is mijn vader overleden tijdens mijn detentie. Toen mijn familie erachter kwam dat ik christen was geworden hebben ze mij in de steek gelaten.  

Hulp:
Niet alleen verzorgingsmiddelen zijn nodig om de veelal slechte hygiënische omstandigheden iets aangenamer te maken. Doordat mensen op zichzelf zijn aangewezen en weinig te lezen of te doen hebben worden ze eenzaam en vindt er geen ontwikkeling plaats. Prabesh ziet vele mogelijkheden om de gedetineerden de liefde van God te laten zien en te laten ervaren. Er wordt o.a. Bijbels onderwijs gegeven op groeps- en individueel niveau. Er worden kleine kerkdiensten gehouden en pastorale gesprekken gevoerd. Ook wordt er bemiddeling en hulp geboden aan familieleden van gedetineerden en worden voorbereidingen getroffen op de terugkeer in de maatschappij na vrijlating.                              

Prabesh in prison                                              

Wil je Prabesh ondersteunen met gebed of iets overmaken ten behoeve van het werk wat hij mag doen?
Maak je gift dan over o.v.v. “Gift Prabesh Azië”.
Bedankt!