EERSTE VOETBALTOERNOOI VOOR GEDETINEERDEN

Eerste voetbaltoernooi voor gedetineerden!

Voetbalschoenen aantrekken en deelnemen aan een voetbaltoernooi! Sinds een lange tijd konden de mannen vanuit de gevangenis in Ploiesti het gevoel van een balletje trappen weer ervaren. Het ging om een competitie tussen 6 teams uit 6 verschillende gevangenissen in Roemenië. En wij als Freedom For Free mochten het team uit Ploiesti het veld op laten gaan.

We komen nu al een aantal jaar in deze gevangenis, geven hier trainingen voor discipelschap en houden er diverse kerkdiensten. Het directieteam heeft aan ons gevraagd of wij als stichting zouden willen helpen om de gedetineerden deel te laten nemen aan een voetbaltoernooi buiten de gevangenismuren. Daar hoefden we geen twee keer over na te denken! Je kunt je voorstellen dat dit voor gevangenen een grote kans is om even alles om zich heen te vergeten. Soms leef je met 15 mannen vele maanden en jaren op 1 cel. Hoe mooi is het dan als je onder bewaking deel mag nemen aan een voetbaltoernooi in de buitenlucht.

Uiteindelijk gingen ze er met de 3e prijs vandoor! We zijn heel blij dat we op deze manier konden bijdragen aan een bijzondere dag voor de gevangenis in Ploiesti. In november zal er in deze gevangenis weer een 12 weken durende discipelschap training van start gaan!

En als je meedoet aan zo’n competitie wil je natuurlijk wel een bijpassend tenue aan! Zo hebben we speciaal voor deze dag shirtjes laten bedrukken. Met trots droegen de gedetineerden een tenue van de stichting met daarop de tekst: ‘Voi fi învingator’ uit Psalm 60. Uit het Roemeens vertaald staat er: ‘ik zal overwinnen’. Op die manier konden de mannen getuigen van het evangelie. Ook onze zendelingen hebben tijdens deze dag heerlijk kunnen getuigen van wie Jezus is. Marius en Roxana: “Het was zo krachtig om Gods liefde te laten zien aan alle gedetineerden en bewakers. De officieren vroegen zelfs aan ons wat de tekst op de shirts betekende, waardoor we het evangelie van Jezus en ons persoonlijk getuigenis konden delen. Het gesprek duurde in totaal een uur. Daarnaast waren de gedetineerden ontzettend blij en dankbaar voor deze geweldige ervaring. Je kon ze zichtbaar zien genieten!”

EEN BRIEF UIT DE VROUWENGEVANGENIS

Een brief uit de vrouwengevangenis

Mijn naam is Ionela en ik schrijf deze brief vanuit de gevangenis in Roemenië. Ik ben nu 36 jaar oud en heb twee prachtige kinderen gekregen, namelijk een jongen van 11 jaar en een meisje van 2,5 jaar oud. Ik ben orthodoxchristelijk opgevoed, maar mijn hele leven lukte het nooit om te bidden vanuit mijn hart. Al vanaf dat ik een kind was, voelde ik mij leeg van binnen. Totdat ik jullie vorige maand heb ontmoet… Die dinsdag hebben jullie voor mijn rugpijn gebeden en de pijn was weg! Ik voelde een warmte in mijn rug en het was alsof Jezus naar mij kwam toegelopen.

Voor de eerste keer in mijn leven opende ik mijn hart. Ik kon zeggen wat ik nooit kon zeggen vanwege de pijn en het verdriet in mijn leven. Ik heb verkeerde dingen gedaan, zo veel… Al mijn familieleden en vrienden hebben mij verlaten en dat neem ik ze niet eens kwalijk. Ik heb hen niet op waarde geschat en dat had ik wel moeten doen. Ik realiseer me nu dat ik ze veel pijn heb gedaan. De enige persoon die ik nu nog heb is de Heere Jezus. Tijdens jullie bezoek heb ik mijn handen omhoog geheven en gevraagd of God mij op de juiste weg wil leiden. “Alstublieft Heer, laat mij Uw weg zien! Ik heb wijsheid nodig, omdat ik niemand kan vertrouwen.”

“Alstublieft Heer, laat mij Uw weg zien! Ik heb wijsheid nodig, omdat ik niemand kan vertrouwen.”

IONELA

De reden dat ik deze brief schrijf aan jullie is omdat ik gebed nodig heb om dichtbij Jezus te blijven en om van Hem te leren houden. En terwijl ik deze brief schrijf heb ik weer hoop, omdat ik mij besef dat ik eindelijk niet meer alleen ben.

Bedankt.

GEDETINEERDE DENISA: “IK HAATTE GOD”

Gedetineerde Denisa: “ik haatte god”

In april en mei zijn Marius en Roxana (FFF-team Roemenië) weer volop bezig geweest om de vrouwen in de gevangenis te bemoedigen met onderwijs uit de Bijbel. “We zijn nu bij les 7 aangekomen”, vertelt Roxana. “Bij les 7 staat Jezus Christus centraal, we leggen uit wie Hij is, hoe Zijn karakter is en wat Hij ons leerde. Daarna vragen we aan de vrouwen of ze hun hart willen openen voor Hem. Vandaag mochten we opnieuw getuige zijn van een groot wonder.”

Nadat de vrouwen hun hart hadden opengezet voor de genade van God en Jezus hadden uitgenodigd in hun leven, begon *Denisa erg te huilen. Terwijl de tranen over haar wangen rolden, stond ze op en zei ze: dit is voor mij! Dit gaat over mij! Ik moet jullie iets vertellen. *Denisa: “Ik heb God al zo lang gehaat en wilde echt niks met Hem te maken hebben. 12 jaar geleden overleed er iemand die dicht aan mijn hart lag. Ik gaf God de schuld van dit verlies en hield Hem verantwoordelijk. Mijn haat zat zo diep en ik sprak kwaad over God. Nu ik hoor over Jezus en wie Hij werkelijk is, schaam ik mij diep over wat ik heb gedaan. Ik wil terug bij Jezus komen en opnieuw beginnen.” Denisa werd op deze dag, na 12 jaar verlost van de haat, bitterheid en haar schuldgevoelens naar God toe en Hij nam haar in Zijn armen. Aan het einde van deze les zongen we met zijn allen het lied; ‘Heer ik heb U nodig’ en gingen de vrouwen verandert terug naar hun cel.

Een andere gedetineerde *Angela zei het volgende: “ik zit nu twee jaar vast en zal over 1 jaar vrijkomen. Maar sinds jullie in de gevangenis zijn gekomen, verandert de sfeer in de gevangenis ten positieve. Sommige vrouwen zijn niet meer dezelfde sinds ze de Bijbelstudies hebben afgerond. Ze lezen iedere dag uit hun Bijbel en bidden tot Jezus. Bedankt dat jullie de moeite nemen om naar ons toe te komen…”

In juni gaan we opnieuw naar Roemenië om de gevangenisbediening uit te breiden. We zoeken daar naar een echtpaar wat met ‘weinig’ support veel werk zal verzetten voor de gedetineerden.

*De namen en foto’s zijn gefingeerd vanwege privacy redenen.
*Because of security and privacy reasons we change names and pictures.

GEDETINEERDE MARIANA: “GOD HOUDT ECHT VAN MIJ”

Gedetineerde mariana: “God houdt echt van mij”

Târgşor is de enige vrouwengevangenis in Roemenië en heeft ongeveer 700 vrouwen in detentie. Afgelopen twee jaar mochten we samen met Marius en Roxana (team FFF Roemenië) de vrouwen achter deze gevangenismuren bezoeken om ze te bemoedigen, voor ze te bidden en hen te vertellen wie Jezus Christus is. Ook startte er vorig jaar een nieuwe reeks Bijbelstudieprojecten, waarbij de levens van vrouwen blijvend zijn veranderd door de liefde van God. Zo ook de Roemeense Mariana! Lees hier haar getuigenis.

Al 10 jaar is Mariana een vrouw die leeft binnen de gevangenismuren van ‘Târgşor prison’. Toen de Bijbelstudiereeks startte, waren we erg blij en verrast dat zij deel uitmaakte van de groep. Je kon meteen zien dat ze erg hongerig was naar het onderwijs, ze wilde geen enkele les missen! Na het bezoek van de groep vrouwen uit Nederland die meegingen met de FFF-groepsreis afgelopen november, wilde Mariana met ons in contact komen. Sinds die tijd stuurde ze heel wat e-mails naar ons en hebben we haar bemoedigd met prachtige Bijbelteksten en probeerden we een steun voor haar te zijn. Tot op een gegeven moment in één email ze heel iets bijzonders schreef:

Ik zit hier misschien wel gevangen, maar dankzij jullie weet ik nu hoe geliefd ik ben door God. “Ik had nooit gedacht blij te zijn met mijn komst in de gevangenis. Ik zit hier misschien wel gevangen, maar dankzij jullie weet ik nu hoe geliefd ik ben door God. Hij is mijn Hemelse Vader en houdt meer van mij dan mijn familie hier op aarde. Ik lees nu dagelijks in mijn Bijbel en ik heb meer vrede in mijn hart dan ik ooit in mijn leven heb gehad“, aldus Mariana.

Blijven jullie meebidden voor de gevangenen wereldwijd? Dat ze bereikt mogen worden met het Woord van God dat levens voorgoed kan veranderen. Deze maand en ook in april volgen er weer nieuwe Bijbelstudieprojecten in diverse gevangenissen in Roemenië.

Foto-onderschrift: Dit is niet Marianna op de foto, we posten geen foto’s van gedetineerden.
*Because of security and privacy reasons we change names and pictures.

HET VROUWENHUIS IS AF!

HET VROUWENHUIS IS AF!

De gevangenisbediening en het delen van Gods Woord is en blijft de eerste roeping van Freedom For Free. Toch komen we af en toe onderweg soms projecten tegen die we graag een handje willen helpen! Zo raakte een project van Mana Deschisa meteen ons hart, namelijk het afbouwen van een opvanghuis voor vrouwen. De vrouwen die daar komen worden uit de prostitutie of levensbedreigende situaties gehaald. Een paar jaar geleden stond er nog maar een bouwgeraamte. Wat toen onmogelijk leek is dankzij God mogelijk geworden!

Na flink wat zwoegen en het ineen slaan van onze handen is het vrouwenhuis eind november helemaal af gemaakt én ingericht. Inmiddels staan er al 8 vrouwen op de wachtlijst om in het kersverse huis te mogen wonen. Ruim drie jaar geleden zagen we op het erf in Roemenië een onafgemaakt huis, waarvan de houten muren aan het wegrotten waren. Er was te weinig geld, tijd en mankracht om het huis af te maken. Dat kan gewoon niet zo blijven’; was onze gedachte. Als God een droom geeft, geeft Hij deze niet voor niets. Vrouwen uit de vrouwenhandel of gevangenis hebben dringend een plek nodig waar ze (eventueel samen met kinderen) kunnen herstellen. Mana Deschisa biedt hen onderdak, helpen ze af te kicken van drugs en/of alcohol en geven ze weer een toekomstperspectief!

Als eerste is een groep sterke mannen uit Nederland afgereisd om het gebouw te isoleren, het huis te voorzien van muren en plafonds en badkamers te plaatsen. Dag en nacht hebben deze mannen flink huisgehouden! Daarna mochten we met de eerste vrouwenreis verder gaan met het schuurwerk, verfwerk en sauswerk… Het stof kwam letterlijk overal vandaan, haha. Vervolgens moet het huis nog worden ingericht. Vanuit allerlei hoeken van Nederland kwam er financiële hulp voor de inrichting van het huis! Geweldig om te zien. Afgelopen vrouwenreis was het zover: we mochten de laatste puntjes op de i zetten. Zo zijn de meubels in elkaar gezet, douchegordijnen opgehangen en keukens ingericht. Het resultaat mag er wezen: het vrouwenhuis is af!

Vrouwen uit de vrouwenhandel of gevangenis hebben dringend een plek nodig waar ze (eventueel samen met kinderen) kunnen herstellen. Inmiddels staan er al 8 vrouwen op de wachtlijst om in het kersverse huis te mogen wonen.

We willen iedereen bedanken voor alle hulp. We kunnen namens Mana Deschisa niet in woorden uitdrukken hoe groot dit wonder is!

GEDETINEERDE MIHAI: “IK VERDIEN MIJN GEVANGENISSTRAF”

GEDETINEERDE MIHAI: “IK VERDIEN MIJN GEVANGENISSTRAF”

Afgelopen maand is de 3e bijbelstudiereeks in de gevangenis van Roemenië afgerond. Dit keer gehouden met een nieuwe groep gedetineerden en dat betekent: nieuwe getuigenissen. Marius en Roxana (ons team uit Roemenië) blikken terug op een 12-tal bijzondere weken.

De laatste dag was een hele emotionele dag. Niemand wilde de gevangenisbibliotheek verlaten. Alle mannen hadden tranen in hun ogen staan. Iedere groep gedetineerden is weer anders en wat deze groep typeerde was de innerlijke genezing en het herstel van hun levens. Ook waren ze toegewijd en vastbesloten om iets te veranderen in hun leven. Er was een man in onze groep, namelijk Mihai. Bijzonder was dat hij God ‘kende’ voordat hij in de gevangenis terecht kwam. Tijdens onze laatste studiedag vertelde hij dat hij verkeerde keuzes had gemaakt en terecht vastzat. Mihai: “Ik wist alles over God en toch koos ik ervoor om te drinken en heb ik verschrikkelijke misdaden begaan. Daar ben ik niet trots op en heb ik berouw over. Ik verdien mijn gevangenisstraf. Mocht ik vrijkomen, dan is mijn doel om God met mijn hart te volgen en mensen over Hem en zijn liefde te vertellen.”

“Ik wist alles over God en toch koos ik ervoor om te drinken en heb ik verschrikkelijke misdaden begaan. Daar ben ik niet trots op en heb ik berouw over.”

MIHAI

Aan het einde van de les dacht hij; ‘wat heb ik te verliezen? Ik ga bidden en dan zie ik wel wat er gebeurt’

Sommige mannen zijn sceptisch voordat ze les krijgen van ons en over bepaalde Bijbelse thema’s horen. Nu was er een man die sceptisch was toen wij onderwijs gaven over het onderwerp ‘gebed’. Aan het einde van de les dacht hij; ‘wat heb ik te verliezen? Ik ga bidden en dan zie ik wel wat er gebeurt’. Voor een hele lange tijd wilde deze man een taak krijgen in de gevangenis (vaak krijgen gedetineerden een bijbaan of verantwoordelijke taak tijdens hun detentie). Maar dat mislukte steeds. Hij bad tot God en vroeg of Hij in werk kon voorzien. En raad eens… De volgende dag werd hem vertelt dat hij kon gaan werken in de keuken! Dat is toch geweldig? Nu gelooft hij in gebed en in de kracht van God.

Het is een eer om in de gevangenissen te mogen werken. Als we hier niet waren geweest, dan hadden we nooit gezien of gehoord hoe God werkt. We danken Hem voor iedere kans.”

GEDETINEERDEN AAN HET WOORD

Gedetineerden aan het woord

Freedom For Free Roemenië heeft van de gevangenisdirectie en gedetineerden mogen horen hoe dankbaar de mannen zijn voor de Bijbelstudies. “Het is voor hen onbetaalbaar!”, vertelden ze ons team. Lees hier het verhaal van Edy en Radu.

“Ik heb geen plannen voor de toekomst, want ik weet niks van de wereld buiten deze gevangenismuren. Ik heb geen familie, mijn vrouw heeft mij verlaten en er is niets meer over van mijn leven.”

Radu

Radu zit al 16 jaar in detentie. We spraken in de laatste week over zijn toekomst en de woorden die hij uitsprak waren: “Ik heb geen plannen voor de toekomst, want ik weet niks van de wereld buiten deze gevangenismuren. Ik heb geen familie, mijn vrouw heeft mij verlaten en er is niets meer over van mijn leven. Ik ben bang om naar de buitenwereld te gaan. De fouten die ik gemaakt heb wil ik nooit meer maken, ik wil mijn leven veranderen. Dankzij de Bijbelstudies heb ik weer iets teruggekregen.” Radu vroeg hierna of hij – indien mogelijk – met onze lokale pioniers in contact mocht blijven. Al is de Bijbelstudie alleen voor Radu geweest, het was het meer dan waard.

“Achteraf bleek dat deze collega een drugsdealer was. In het pakketje dat ik had afgegeven bleken harddrugs te zitten.”

Edy

Edy is op jonge leeftijd vast komen te zitten. Hij werkte in een club, studeerde aan de universiteit en had grote dromen over zijn toekomst. Nooit had Edy gedacht dat hij achter de tralies terecht zou komen. De misdaad die hij heeft begaan startte heel onverwacht en vond notabene plaats op zijn werk. Edy: “Op een dag ontmoette ik een collega die mij vroeg om een pakketje weg te brengen. Zonder argwaan deed ik dit. Achteraf bleek dat deze collega een drugsdealer was. In het pakketje dat ik had afgegeven bleken harddrugs te zitten.” Enige tijd later pakte de politie Edy op en diende een aanklacht tegen hem in wegens ‘medeplichtigheid’. Uiteindelijk belandde hij in de gevangenis en was er van zijn dromen weinig meer over. Hij beschrijft dat het voelde alsof zijn leven compleet gebroken was, alle hoop was verloren geraakt. Voor deze Bijbelstudies had Edy geen relatie met God, maar hij vertelt ons dat hij ontzettend dankbaar is voor deze mogelijkheid. Het bezoeken van deze studies is voor hem van onschatbare waarde. Hij ontdekt steeds meer over de onvoorwaardelijke liefde van God en is veranderd door het onderwijs dat hij heeft gehoord. Over 6 maanden zit zijn tijd in de gevangenis erop, hij heeft weer hoop.

PRISON UPDATE: ROEMENIË | BIJBELSTUDIES VOOR GEDETINEERDEN

Prison update: Roemenie |
Bijbelstudies voor gedetineerden

Het luisteren naar een preek of volgen van een Bijbelstudie is in Nederland vanzelfsprekend. Voor gedetineerden in Roemenië is dit absoluut niet het geval. De Bijbel biedt een boodschap van hoop, vergeving en liefde aan! Daarom geven we gedetineerden in Roemenië graag de kans om Bijbelstudies te volgen. Hier zijn we sinds februari mee van start gegaan.

Sommigen hoorden voor het eerst over Gods wet, genade en vergeving. Anderen maakten voor het eerst in hun leven een toets.

In groepen van 10 tot 20 gedetineerden nemen Marius en Roxana (Freedom For Free Roemenië) gedetineerden ruim 12 weken (2 dagen per week) mee op reis door de Bijbel. Het thema van deze reis is: ‘Volg Mij’. Dit zijn de woorden van Jezus Christus naar zijn Discipelen toe en willen we graag doorgeven aan de gevangenen. Sommigen hoorden voor het eerst over Gods wet, genade en vergeving. Anderen maakten voor het eerst in hun leven een toets. Ook krijgen ze les over gebed, de drie-eenheid en leren ze over het leven van Job en Jezus.

De meeste mannen hebben nog nooit in een Bijbel gelezen. Ze zijn verbaasd dat ze de Bijbel kunnen lezen en het vervolgens ook begrijpen. Hun reactie is onbetaalbaar. We spreken niet over een religie of kerk. Wel spreken we over Jezus Christus en de liefde van God, dat verwachten ze niet. Het was een bijzonder moment toen we spraken over vergeving en het ‘Onze vader’. Voor veel mannen lijkt het onmogelijk om anderen te vergeven, maar van God willen ze wel vergeving ontvangen. Dit gaf genoeg reden tot nadenken. Ook vragen gedetineerden naar het adres van een kerk waar ze naartoe kunnen gaan als ze vrijkomen. Wanneer ze uit de gevangenis komen, willen de mannen oprecht veranderen. Ze willen hun oude leven achter zich laten en radicale keuzes maken.

Deze maand is er weer een nieuwe Bijbelstudiegroep van start gegaan! Er volgen meer getuigenissen.

GETUIGENIS: GERED VAN ZELFMOORD

GETUIGENIS: GERED VAN ZELFMOORD

Het zal je maar gebeuren: op het moment dat je van een gebouw wil springen om een einde aan je leven te maken, krijg je een stem te horen die zegt; ‘Doe het niet’, ‘Doe het niet’. Dat overkwam een zigeunerjongen die we hebben ontmoet tijdens de laatste vrouwenreis in Roemenië.

We stonden in zijn oude huisje van 9 vierkante meter, die hij heeft omgebouwd tot kerk. Daar vertelde hij zijn bijzondere getuigenis: “Ik stond in ons dorp bij alle mensen bekent om mijn buitensporige gedrag. Vaak was ik dronken, agressief en vernielde ik spullen. Zo weet ik nog goed dat ik ’s nachts in een dronken bui met een kettingzaag een houten elektriciteitsmast heb omgezaagd.

“Tijdens het rijden over de heuvels, verloor ik de macht over het stuur en botsten we met volle snelheid tegen een betonblok aan.”

Samen met twee vrienden ging ik naar de stad Campina om te drinken en op de terugweg zat ik achter het stuur. Tijdens het rijden over de heuvels, verloor ik de macht over het stuur en botsten we met volle snelheid tegen een betonblok aan. Hierdoor klapte onze auto helemaal uit elkaar! Alle inzittenden – behalve ik – lagen bewusteloos in mijn auto en ik verzamelde al mijn kracht om ze uit de auto te slepen. Het is echt een wonder dat dit lukte. We zijn naast de weg gaan liggen totdat iemand ons oppikte en naar het ziekenhuis bracht. Eenmaal aangekomen in het ziekenhuis voelde ik mij enorm rot en schuldig! Wonder boven wonder kwam er niemand om het leven, maar eenmaal in het ziekenhuis aangekomen speelde mijn leven en het ongeluk zich als een film in mijn hoofd af. En terwijl ik in het ziekenhuisbed lag, besloot ik om een einde aan mijn leven te maken. Ik stapte vastbesloten uit mijn bed en liep naar een hogere verdieping toe. Eenmaal aangekomen op de plek waar ik wilde springen, hoorde ik uit het niets een doordringende en liefdevolle stem die zei: ‘Doe het niet’, ‘Doe het niet’. Op dat moment worstelde ik met mijn keuze en tot meerdere malen hoorde ik diezelfde stem die mij ervan weerhield om te springen. Na een lange strijd, ben ik teruggegaan naar mijn bed.

“Ik hoorde uit het niets een doordringende en liefdevolle stem die zei: ‘Doe het niet!’…”

Nog geen week later ging ik mee naar een kerkdienst. Daar voelde ik diezelfde liefde die ik had ervaren op het moment dat ik zelfmoord wilde plegen en een stem hoorde. Toen wist ik het zeker: ik had de stem van God gehoord. Die dag besloot ik om mijn leven aan Jezus te geven.” Ruim twee maanden later is hij niet meer dezelfde persoon! Iedere week organiseert hij nu een eigen kerkdienst. Daar komen wekelijks zo’n 15 kinderen en 5 volwassenen. Ook de kerk uit een nabijgelegen dorp komt wekelijks om de kerkdiensten te begeleiden. En we hoorden dat de afgelopen weken steeds meer mensen tot geloof komen. Zijn getuigenis leeft!

MELISSA: “VRIJ VAN DRUGS EN GEVANGENSCHAP”

Melissa: “Vrij van drugs en gevangenschap”

“Ik ben van jongs af aan lid geweest van een bende. Dit kwam door de betrokkenheid van mijn familie en daar kon ik niet omheen. Ik voerde een lange tijd allerlei opdrachten voor hen uit en was voor niemand bang. Na velen jaren werd ik gepakt en belandde ik uiteindelijk toch in de gevangenis. In die tijd was ik ook drugsverslaafd. Ik kreeg van de reclassering een kans om – na mijn straf te hebben uitgezeten – af te kicken in een opvangcentrum. Dit wilde ik pertinent niet, maar alles was beter dan in de gevangenis te zitten waar geweld en opkomen voor jezelf de enige uitweg was. Na een gevangenisperiode heb ik in verschillende opvangcentra gezeten. Echter zonder resultaat. Ik manipuleerde de drugstesten en tijdens andere controles bleef ik drugs gebruiken. Totdat ik te horen kreeg dat ik voor vele jaren weer achter de tralies zou belanden als ik mijn leven niet zou veranderen. Door toevalligheden kwam ik uiteindelijk in House of Hope terecht. Toen ik hier het terrein op werd gebracht zag ik een houten kruis staan en kwamen ze met Bijbelteksten en begonnen ze christelijke muziek te laten horen. Dit kon niet waar zijn dacht ik. Oh nee toch niet bij christenen moeten afkicken? Laat ik het beste er maar van maken dacht ik. Alles beter dan de gevangenis! Nu ik hier een paar maanden zit merk ik zo’n groot verschil. Ik gebruik niet meer en ben een ander mens geworden. Ik heb aan Jezus gevraagd om mij te vergeven. Van binnenuit merk ik zoveel verschil. Ook al loop ik voorlopig met een enkelband rond en ben ik gebonden aan allerlei regels van de reclassering, ik weet dat God van mij houdt en dat Jezus voor al mijn zonden en problemen is gestorven. Ik geloof nu in Hem en dat is al zo’n groot verschil voor mij. Ik ga binnenkort studeren en weet dat God bij me is”.

“Ik ben van jongs af aan lid geweest van een bende. Dit kwam door de betrokkenheid van mijn familie en daar kon ik niet omheen.”

Deze vrouw hebben we stralend God zien aanbidden en danken voor alle dingen die Hij tot nu toe al heeft gedaan voor haar. Ze is een prachtig voorbeeld van hoe mensen weer hoop krijgen door de Heere Jezus die hoop is.