Prisonreport Azië X

UPDATE - december 2023

OVERWINNING MET KERST

In slechts twee maanden tijd zijn ongeveer 4900 gedetineerden bereikt met het evangelie van Jezus Christus.
- hebben we een grootste kerkdienst in een gevangenis gehad met 2700 bezoekers
- hebben meer dan 45 hindoes en boedisten in 1 gevangenis te kennen gegeven dat zij redding en vergeving nodig hebben. Zij gaven gehoor aan Mattheus 4:17. Zij bekeerden zich.
- werd er voor de 6e keer een doopdienst gehouden waarbij nieuw gelovigen gedoopt werden en hun vervolging te wachten staat van de gemeenschap en hun families.
- zijn leiders van verschillende kerken en gemeentes geestelijk toegerust door middel van Bijbel trainingen en cursussen.
- werd er samen gewerkt met vele kerken en beschikken we nu over 50 lokale vrijwilligers die het zendingswerk verder willen helpen groeien
- konden we meer dan 1300 tieners en jongeren in een paar weken tijd bereiken, toerusten en bekrachtigen.

UPDATE - NAJAAR 2023

GEVANGENISWERK Azië X

Goed nieuws vanuit Azië X:
De afgelopen drie weken heeft Freedom For Free Azië vier conferenties georganiseerd. Dit vooral voor de tieners & jongeren maar ook voor (on)gelovigen van verschillende leeftijden. Een paar weken voor onze komst waren er nog extreme hindoe groeperingen die de kerken en christenen wilden aanvallen. Ze stonden al klaar met wapens bij de ingang van de stad. De maoïsten en de politie stonden ook klaar om voor de bescherming te zorgen van de gelovigen. Dankbaar zijn we dat er niets is gebeurd en we in alle rust alle vier de campagnes konden houden ten tijde van het hindoe festival Divali.

Er zijn meer dan 1400 mensen bereikt met het evangelie. Van boerendorpjes tot in de stad. Dit werd gedaan d.m.v. prediking, zang en dans (wat geheel bij de cultuur past).

We mochten met meer dan 90 kerken en vijftig vrijwilligers van FFF samenwerken om de nieuwe generatie te bereiken. We konden hen per conferentie telkens drie dagen en nachten toerusten om hun maker "Wholehearted" te volgen.

Dit resulteerde in:
// mensen werden opgeroepen om te breken met zonden en zich te bekeren tot de levende God nadat de boodschap van het kruis werd gepredikt. We zagen mensen knielen en hoorden hen bidden. Jongeren stonden & lagen op de grond te huilen. Zij werden overtuigd door Gods Geest van de vernietigende kracht van zonde en de heerlijke kracht van vergeving door Jezus Christus en Zijn Geest.
// meerderen getuigden later van hoe zij er van binnen uit zagen: zwart. Maar ook hoe er in hun hart na het evangelie te hebben gehoord, Licht en Vrede was gekomen.
// vele diverse Bijbelse onderwerpen zijn voorbij gekomen. O.a.aanbidding, toewijding, bruid en Bruidegom, profetie, partnerkeuze, het hart, de Heilige Geest.
// ook werden er jongeren bevrijd van boze geesten en vond er genezing plaats op emotioneel gebied. Later hoorden we al enkele wonderlijke getuigenissen van hoe God in hun leven had ingegrepen en tijdens de laatste nacht er meerderen een droom gehad hebben die in lijn lang met de eindtijd volgens Mattheus 24. De kracht van God was aan het werk.

Tussen de twee conferenties door, waar wij het lokale team mochten dienen, bezochten we twee gevangenissen. Dit was onmogelijk voor westerlingen maar opnieuw konden we urenlang onze nieuwe broeders en zusters bemoedigen, soms hun handen voelen door het gaas of de tralies heen en voor hen bidden en zingen. Wij hoorden dat Handelingen 2 volop aan het ontstaan was binnen de gevangenismuren. Wonderlijk om de werking van Gods Heilige Geest te mogen horen en zien. Wat de uiteindelijke oogst zal zijn weten we niet, dat laten we los. Wel gaat FFF Azië in december weer duizenden gevangenen proberen te bereiken met het evangelie. Bedankt voor elk gebed!

UPDATE - VOORJAAR 2023

GEVANGENISWERK Azië X

Nog niet eerder is er op zo’n grote schaal in de Nepalese gevangenissen het paasfeest gevierd! Naast onze wekelijkse gevangenisbezoeken en de grote jaarlijkse campagne in de decembermaand probeerden we nu voor de eerste keer tijdens Pasen iets te organiseren. Dit is meer dan goed geweest. Meer dan 5000 mannen en vrouwen, in meer dan 9 gevangenissen, in verschillende districten en provincies, hoorden het evangelie van redding en genade! Grote evangelisatie diensten werden gehouden waarbij de kruisiging en opstanding van de levende Jezus Christus centraal stond. Het was een zeer gezegende en uitdagende periode. Veel voorbereidingen werden getroffen en het eindresultaat is verbluffend. We zijn verbaasd dat er zoveel gebeurd is in een korte tijd. Dit kan maar 1 Iemand zijn die het heeft gedaan.

Omdat we als team niet overal tegelijk konden zijn hebben we verschillende voorgangers, die we al enige tijd kennen vanuit het kerkenwerk, gevraagd mee te helpen om de oogst aan mensen te bereiken. We hebben hen de afgelopen paar jaar uitgedaagd en meegenomen in het werk van FFF. Dit zodat ook voorgangers betrokken en bewogen worden met hen die achter vier muren zitten. Hierdoor kan er een sterkere burg worden gemaakt tussen de kerken en gevangenissen. Zo hebben we onze broeders geld gestuurd zodat zij voedsel, christelijk lectuur, kleding en stoelen konden kopen. Zo gingen zij niet met lege handen de boodschap van het evangelie van Jezus Christus brengen. Grote kerkdiensten werden georganiseerd maar ook bezocht door meer dan 5000 gevangenen. Voorgangers zijn in hun hart geraakt wat God in Zijn genade doet. We zijn blij dat dit de eenheid binnen het Lichaam zal kunnen bevorderen.

Kort getuigenis mannengevangenis
In een gevangenis in het oosten van het land kwamen onze teamleden tijdelijk niet naar binnen. Gevangenen waren aan het gokken gegaan, dronken alcohol en er was een mobiele telefoon aangetroffen. Hierom mocht niemand voor een bepaalde periode contact meer hebben met de gedetineerden. Toch is het tijdens Pasen gelukt om een christen broeder en christenzuster (vrouwenafdeling) in deze gevangenis te ontmoeten, geld te overhandigen en hen te bemoedigen. Hierdoor konden de christenen voedsel kopen en een paasdienst organiseren. Tijdens een periode van chaos en restricties kon zo alsnog de paasboodschap worden gedeeld. Het gevolg was dat er een gebedsdienst werd gehouden die heel de zaterdagavond duurde. Geen kerkleider of het team van FFF kwam eraan te pas maar juist de gelovigen zelf die uit de boot stapten. In deze gevangenis werden onlangs vele mannen ziek vanwege de kwaliteit van het water. Dit probleem kon worden opgelost door het lokale team en de kerk. Er zijn inmiddels watertanks geplaatst waardoor schoon water kan worden gebruikt.

Kort getuigenis vrouwengevangenis
Toen enkele vrouwen het (paas) evangelie hoorden braken ze uit in gehuil. Zonder schaamte, hoorbaar en in een georganiseerde dienst? Hoe jammer was het dat de tijd voor ons op was en we niet meer met hen in gesprek konden gaan. Maar hoe mooi is het dat we opnieuw terug naar hen gaan om te horen wat hen zo geraakt heeft.

Na een paar jaar op het platteland leiders te hebben getraind, werden we ertoe geleid om de berggebieden in te trekken. Zo bezochten we Saure in het district Dhankuta, waar het 2 en half uur tijd kost om per motorfiets te komen. De weg erheen is nu stoffig en rotsachtig. Vanaf eind april kunnen we deze plek slechts bereiken met een wagen met vierwielaandrijving vanwege de start van het regenseizoen. Er is lange tijd gebeden voor een trainingscenter op deze lokale plek. De meeste studenten ontmoeten ons in Saure, hongerig naar het Woord van God, na een twee tot vier uur durende wandeling door de bergen. De studenten zijn boeren en hebben geen mogelijkheid naar de steden te gaan om een Bijbelschool te volgen. Dit is de eerste keer van onze 1-jaarstraining dat we hen bezoeken en zij waren blij dat ze ons konden ontvangen. Ze zijn erg dankbaar dat Freedom for Free for naar hen toe is gekomen.

school of leaders

Na een paar jaar op het platteland leiders te hebben getraind, werden we ertoe geleid om de berggebieden in te trekken. Zo bezochten we Saure in het district Dhankuta, waar het 2 en half uur tijd kost om per motorfiets te komen. De weg erheen is nu stoffig en rotsachtig. Vanaf eind april kunnen we deze plek slechts bereiken met een wagen met vierwielaandrijving vanwege de start van het regenseizoen. Er is lange tijd gebeden voor een trainingscenter op deze lokale plek. De meeste studenten ontmoeten ons in Saure, hongerig naar het Woord van God, na een twee tot vier uur durende wandeling door de bergen. De studenten zijn boeren en hebben geen mogelijkheid naar de steden te gaan om een Bijbelschool te volgen. Dit is de eerste keer van onze 1-jaarstraining dat we hen bezoeken en zij waren blij dat ze ons konden ontvangen. Ze zijn erg dankbaar dat Freedom for Free naar hen toe is gekomen.

UPDATE - DECEMBER 2022

GEVANGENISWERK Azië X

Team Azië keek reikhalzend uit naar de decembermaand. Duizenden gevangenen zouden gaan luisteren naar 1 iemand die zou spreken over de levende God. Normaal in de gevangenissen spreken er honderden gevangenen door elkaar heen en is het lastig om te preken.
Nu was het anders. Tijdens
grote evangelisatiecampagnes luisterden gevangenen aandachtig naar het kerstevangelie.

In een van de 10 prisons hebben gevangenen een jaar lang gebeden om een keyboard. Deze mochten wij doneren aan broeders binnen de vier muren. Ze houden nu wekelijks kerkdiensten met muziek om God te aanbidden. Elke ochtend en avond houden ze een tijd van gebed.

Een man die eerst een eigen tattoo-shop had, daarmee veel geld verdiende en een kunstenaar was in het zetten van tatoeages, belandde in de gevangenis. Hij was tot bekering gekomen en later vrijgelaten, nadat hij zijn straf had uitgezeten. Nu ging hij terug naar waar hij gevangen had gezeten om te getuigen van het wonder wat de Heere God had gedaan. Hij zei: "ik kwam erachter dat tatoeages zetten niet in de Bijbel stond en daarom ben ik gestopt met het najagen van mijn vroegere passie." Hij volgt nu Jezus Christus!

Lokale kerkleiders werden geactiveerd om te prediken buiten hun kerk, in de gevangenis. Voedsel werd uitgedeeld aan de christenen zodat zij binnen een maaltijd konden hebben met andere gevangenen. 
Kleren werden uitgedeeld aan de vrouwen die samen met hun kinderen gevangen zitten. 10 gevangenissen door heel Azië X werden bezocht middels vliegtuig, taxi en motor.

Gevangenen die tot bekering zijn gekomen organiseerden onder andere een kerkdienst met 1300 mensen,
waarin zijzelf zongen en muziek maakten.
 Jongeren uit lokale kerken werden meegenomen naar binnen om mee te helpen. Het onderwijs wat gevangenen krijgen, geven ze direct weer door aan anderen. Gevangenen vragen nu al of de teams met Pasen terug willen komen ...

UPDATE - NAJAAR 2022

LEVEN TOT ZIJN EER ...

Inmiddels hebben we toegang tot 15 gevangenissen. De teams brengen Bijbels en boeken naar binnen en bezoeken de mannen maar ook de vrouwen en kinderen die vast zitten.
Er wordt gebeden, geluisterd en gepredikt.

Dit jaar zijn er meerdere grote campagnes gehouden waar soms 500 gevangenen tegelijk voor het eerst iets van Jezus Christus hoorden.

De lokale kerken werden bediend met huwelijksseminars en vele jongeren werden de afgelopen maanden bediend met Gods Woord. 

Helaas ontvallen er ons ook mensen. Tijdens de pandemie stierven er meerdere (jonge) kerkleiders. Helaas overkwam het ons team opnieuw. Net na een conferentie overleed een jonge leider, nadat hij tot grote zegen was geweest voor de nieuwe generatie christenen. De begrafenis werd gebruikt om de eeuwige Hoop te delen met de velen die waren toegestroomd. Antwoorden hierop hebben wij niet, maar des te meer mogen wij vastberaden zijn om ons bezig te houden met Gods Koninkrijk!

HOOGTEPUNTEN - 2021

DOOPDIENST IN DE GEVANGENIS

Er mocht een kerkje gebouwd worden binnen in de gevangenis om samen te kunnen komen.

Na lang wachten mochten we eindelijk een doopdienst in de gevangenis houden.