Prisonreport Curaçao

gevangeniswerk OP Curaçao en in Nederland

Afgelopen december mochten we op Gods akker werken in Bon Futuro met team FFF. Samen met Norvin gingen we de gevangenis in om onder andere het Liefdesbrood uit te delen. We hadden een bijzonder mooie tijd met elkaar en mochten een bijdrage leveren aan de inzet van Norvin en vrijwilligers die door het jaar heen de gevangenen veel bezoeken en vertellen over die ene Jezus. Daarom kijken we er enorm naar uit om hen te gaan ontmoeten die pas geleden zich lieten dopen toen het team van Presence de gevangenis Bon Futuro mocht bezoeken. Wat is God groot in wat Hij doet! En wat een goede toekomst heeft God voor hen weggelegd nu zij hun hoop op Hem hebben gevestigd. We verlangen ernaar hen opnieuw te bemoedigen en hen te helpen groeien in discipelschap en gehoorzaamheid. God liet zichzelf zien door ons de Bijbelse leidraad voor onze doelstelling voor 2023 in herinnering te brengen.
"God zorgde voor de groei van jullie geloof. Daarom is degene die plant niet belangrijk, en degene die verzorgt ook niet. Alleen God is belangrijk, want Hij zorgt voor de groei. Maar de planter en de verzorger zijn wel allebei nodig. En allebei zullen ze hun eigen beloning krijgen voor het werk dat ze hebben gedaan. Zo zijn wij dus Gods medewerkers. En jullie zijn Gods akker waarop Híj werkt." (1 Korinthe 3 vers 6 - 9)
Hoe mooi is het dat een ieder zijn deel heeft gedaan, zodat deze mensen aan de Oogst mogen worden toegevoegd, maar dat alle eer en glorie maar aan 1 iemand toebehoort! We zijn dankbaar voor wat God heeft gedaan en nog zal gaan doen in de gevangenis Bon Futuro. In juni reizen we af naar dit eiland. Bid je dat er nog meer harten aangeraakt zullen worden door onze Heere Jezus.

De afgelopen maand was Norvin Martina niet op bezoek bij de gevangenen in Curaçao, maar bij de gevangenen in Nederland. Hoe bijzonder is het als we elkaar wereldwijd zo mogen bemoedigen, alle gevangenen mogen opzoeken en Jezus Christus zo bij de mensen mogen brengen. Norvin schreef een boek over zijn leven van kampioen in de krachtsport (gewichtheffen) tot kapelaan. We hopen dat zijn boek, dat werd uitgedeeld aan Nederlandse gevangenen, hen zal uitdagen om op zoek te gaan naar de God die redt! In het boek zijn ook mooie getuigenissen verweven van mensen die door God zijn geraakt tijdens de gevangenisbezoeken van Norvin. Wat bijzonder dat God zo (ex)-gevangenen gebruikt om mensen te bereiken die in een zelfde situatie verkeren.

Wat bijzonder was het dat we laatst mochten getuigen van het wonder van Achmed op Curaçao. Velen werden geraakt door de kracht waarmee God vandaag nog steeds door ons heen wil werken en de liefde van de Vader waarmee Hij omziet naar zijn kinderen. Aankomende juni mogen we weer terug naar Curacao. We praten opnieuw hierover met God, zodat Hij onze stappen leidt en ons precies brengt op de plek waar Hij wat wil gaan doen. Bid je mee voor fijngevoeligheid en onderscheidingsvermogen voor ons team. Hij is het die de werken door ons heen doet! 

We hopen weer mooie getuigenissen mee terug te kunnen nemen ter opbouw van het Lichaam van Christus. 
Wist je dat je meer van ons werk kunt horen bij 'Brandstof' op Groot Nieuws Radio. De komende tijd mogen we weer bijpraten met Eunice.

volgende uitzendingen // zaterdag 24 juni // woensdag 16 september // zaterdag 28 oktober 

UPDATE - DECEMBER 2022

EVANGELISATIE OP Curaçao

Wat zijn we dankbaar voor de samenwerking met het team op Curaçao. We mochten weer samen de gevangenis in om het Evangelie te brengen, te bemoedigen en te discipelen.
Afgelopen december:

We werkten 9 dagen in de gevangenis en hebben diensten kunnen houden in meerdere afdelingen.

We hebben 600 kerstbroden kunnen uitdelen, mede dankzij uw gift aan de kerstactie Liefdesbrood. Daarnaast mochten we in de gevangenis een kerstdiner houden op de vrouwenafdeling en een kerstontbijt op de mannenafdeling. Het was goed om elkaar zo te kunnen ontmoeten.

We zijn begonnen aan het uitdelen van de 400 Bijbels en danken voor de verandering en vrucht die het zal gaan brengen in zoveel levens.

We konden schoenen uitdelen aan vluchtelingen en voedsel aan armen verstrekken.

We hebben meetings gehouden om ex-gedetineerden te ontmoeten en bemoedigen. Daarnaast mochten we ook lokale gelovigen bemoedigen.

Er was ruimte voor teamopbouw met het lokale team en organisatie om samen verder te kunnen groeien. We zijn dankbaar voor een gezegende tijd op Curaçao.

UPDATE - NAJAAR 2022

DOOPDIENST EN EVANGELISATIE OP Curaçao

Wat zijn we trots op het team dat het Evangelie al vele jaren trouw aan de gevangenen, hun kinderen, familieleden en zelfs slachtoffers brengt! 
Afgelopen juni:

Werden 21 gedetineerden gedoopt in de gevangenis en hoorden we bijzondere getuigenissen. Zes weken lang werden de gedetineerden onderwezen en voorbereid vanuit de Bijbel op de geloofsdoop.

Vijf dagen predikte het team het Evangelie van Jezus in de gevangenis, getuigden we van wat God deed in onze levens en werden er vele mannen en vrouwen bemoedigd en aangeraakt door Gods Heilige Geest. 

Ongeveer 250 kinderen van gedetineerden en de allerarmste kinderen werden voorzien van een gevulde schooltas voor het nieuwe schooljaar. Hun familieleden konden hierin niet tot nauwelijks voorzien.

Drie grote T.V. kanalen en andere lokale media zijn gebruikt om Gods Woorden & werken aan tienduizenden mensen te laten horen. 

Verschillende kerken mochten we dienen en zowel daar als op straat hadden we bijzondere ontmoetingen.

Ex-gedetineerden gaan de gevangenis in en prediken de Levende Heer!

BACK TO SCHOOL BLESSING 2022

HOOGTEPUNTEN - 2021

MET PASSIE HET BROOD DELEN

Diverse projecten gehouden voor en met de gedetineerden, waaronder: Ark van Noach, NOW OWN WON en Liefdesbrood. Wat bijzonder dat de gevangenen zo bemoedigd worden door het lokale team en vrijwilligers.

Eilandbewoners bereikt met het evangelie door te getuigen bij lokale radiostations.

Evangelie gedeeld met vele gedetineerden.

Back to School Blessing 2021 om kinderen (van gedetineerden) te ondersteunen.