Prisonreport Curaçao

UPDATE - NAJAAR 2022

DOOPDIENST EN EVANGELISATIE OP CURACAO

Wat zijn we trots op het team dat het Evangelie al vele jaren trouw aan de gevangenen, hun kinderen, familieleden en zelfs slachtoffers brengt! 
Afgelopen juni:

Werden 21 gedetineerden gedoopt in de gevangenis en hoorden we bijzondere getuigenissen. Zes weken lang werden de gedetineerden onderwezen en voorbereid vanuit de Bijbel op de geloofsdoop.

Vijf dagen predikte het team het Evangelie van Jezus in de gevangenis, getuigden we van wat God deed in onze levens en werden er vele mannen en vrouwen bemoedigd en aangeraakt door Gods Heilige Geest. 

Ongeveer 250 kinderen van gedetineerden en de allerarmste kinderen werden voorzien van een gevulde schooltas voor het nieuwe schooljaar. Hun familieleden konden hierin niet tot nauwelijks voorzien.

Drie grote T.V. kanalen en andere lokale media zijn gebruikt om Gods Woorden & werken aan tienduizenden mensen te laten horen. 

Verschillende kerken mochten we dienen en zowel daar als op straat hadden we bijzondere ontmoetingen.

Ex-gedetineerden gaan de gevangenis in en prediken de Levende Heer!

BEELDEN ZOMER | NAJAAR 2022
BACK TO SCHOOL BLESSING 2022

HOOGTEPUNTEN - 2021

MET PASSIE HET BROOD DELEN

Diverse projecten gehouden voor en met de gedetineerden, waaronder: Ark van Noach, NOW OWN WON en Liefdesbrood. Wat bijzonder dat de gevangenen zo bemoedigd worden door het lokale team en vrijwilligers.

Eilandbewoners bereikt met het evangelie door te getuigen bij lokale radiostations.

Evangelie gedeeld met vele gedetineerden.

Back to School Blessing 2021 om kinderen (van gedetineerden) te ondersteunen.

BEELDEN | 2021