Getuigenis Sirvin

overwinning over de duisternis

Sinds april 2024 wordt team Curaçao aangestuurd vanuit Nederland en lokaal ondersteund door Sirvin Pieter. Sirvin is getrouwd met Jeanine, vader van 6 kinderen en grootvader van 6 kleinkinderen. Sirvin is er diep dankbaar voor dat de Heer in zijn leven heeft ingegrepen en hem niet heeft losgelaten toen hij diep in de drugshandel zat. Hij merkte dat hij meerdere keren de kans door de Heer kreeg aangeboden om een ommekeer te maken in zijn leven. Uiteindelijk geeft hij zijn leven aan Jezus. Hij komt vrij uit het drugscircuit door de weg te gaan die Jezus hem leert en deze ook vast te houden in volharding. Hij neemt de verantwoordelijkheid en ondergaat de consequenties voor zijn daden. Zijn leven is vandaag de dag toegelegd op het dienen van Jezus Christus en het discipelen en ondersteunen van hen die nog gevangen zitten. Sirvin kent als geen ander de leefwereld van de gevangenen en kan zo het Licht van Christus verspreiden in de duisternis. Hij weet hoe diep Zijn genade is en hij weet dat de keus voor Jezus werkelijk vrijheid brengt. Daarin ondersteunt hij ons lokaal in de gevangenis met alle passie en inzet die onze Vader in hem heeft gelegd. Lees hier zijn getuigenis.

DRUGSHANDEL
Ik ben opgegroeid in een gezin van 8 kinderen onder een getrouwde vader en moeder. Het ging snel mis met mij, want op de leeftijd van 13 jaar begon ik met drugs verkopen in het huis van mijn vader en moeder. Dat ging een tijd zo door en in December 1990 vetrok ik naar Nederland. Het ging van kwaad tot erger en ik raakte betrokken in drugs smokkelen van Curaçao naar Nederland. In November 1999 gaat het mis wanneer er iemand wordt opgepakt op het vliegveld Hato op Curaçao. Deze persoon noemde gelijk mijn naam bij de autoriteiten en vertelde dat de drugs die hij bij zich had in opdracht van mij gesmokkeld werden. Ik werd gearresteerd en werd in die tijd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Toen ik ongeveer 16 maanden zat, heeft God iemand gebruikt om mij een Bijbel te overhandigen in de gevangenis. Vanaf dat moment ben ik begonnen de Bijbel te lezen. Elke dag las ik een Psalm en een Spreuk. Voor de eerste keer in mijn leven hoorde ik een stem die mij zei: "leef niet meer zoals je leeft op dit moment". Daarop dacht ik bij mezelf  "ik ga nog een jaar drugs verkopen en daarna geef ik mijn leven aan de Heer". Toen ik in December 2001 uit de gevangenis kwam, ging ik gelijk terug naar Nederland. In Nederland aangekomen, kocht ik een BMW en ging ik toch door met drugs smokkelen. Vanaf dat moment ging er bijna niks ging meer goed. Ik merkte in zekere zin dat de Heer bezig was met mij. Daardoor ging ik werk zoeken via een uitzendbureau.

EEN FRISSE START
Ik begon met werken via het uitzendbureau en na de eerste werkdag stapte ik in mijn auto om naar huis te gaan. Op weg naar huis merkte ik een verdachte grijze Volkswagen op die mij volgde, maar ik reed door totdat de Volkswagen voorbij kwam rijden en het sein 'volgen' gaf. Ze identificeerden zich als rechercheurs en vroegen mij om mee naar het politiebureau te gaan, omdat hun vermoeden was dat ik in een gestolen auto reed. Bij het politiebureau aangekomen, kunnen ze dit niet met zekerheid vaststellen. Hierdoor moet de auto achterblijven en word ik afhankelijk gemaakt van het openbaar vervoer. Ik belde het uitzendbureau om te vertellen dat ik geen vervoer had om de volgende dag te gaan werken. Het uitzendbureau gaf aan mij 2 gulden en 50 cent als reisvergoeding te kunnen bieden.

OPNIEUW IN DE CEL
Ik raakte ontmoedigd, omdat dit natuurlijk niet genoeg was om van Amsterdam naar Hoofddorp en terug te reizen. In mijn hoofd stak in deze omstandigheden opnieuw de gedachte op om naar Curaçao te reizen en iemand drugs binnenin het vliegveld Hato te laten zetten en het te laten oppikken richting Schiphol. Ik was gehoorzaam aan deze gedachten en boekte een ticket naar Curaçao. Op Curaçao werd ik opgevangen in het huis van mijn zus. In het huis van mijn zus, zat al iemand op mij te wachten. Deze persoon was per direct op zoek naar mij, omdat hij op vliegveld Hato werkte en drugs voor mij wilde binnen zetten met het idee het iemand anders naar Schiphol te laten smokkelen. Het leek voorbestemd en daarom begonnen we gelijk met het proces om drugs het vliegveld Hato binnen te krijgen. In dat proces werd ik opgepakt door de politie met de drugs in de auto. Na 10 maanden vrij te zijn geweest, moest ik in November 2002 weer de gevangenis in.

GENOEG IS GENOEG
Bij de deur van de gevangenis sprak ik tegen de Heer: "genoeg is genoeg, hier is mijn leven". Op dat moment gaf ik mijn leven aan De Heer en moest ik mijn gevangenisstraf van 3 jaar gaan uitzitten. Voor ongeveer 2 weken lang was de Heer bezig met mijn hart en kon ik alleen nog maar huilen in de gevangenis. Ik was gebroken, maar werd door Hem gevonden. Met veel plezier ben ik de Heer gaan dienen in de gevangenis en dat doe ik na 22 jaar nog steeds. Mijn getuigenis bevestigd dat het woord van God de Waarheid is en blijf tot in eeuwigheid en daarom wil ik dit vers uit de Bijbel met u delen:

"Wij weten dat wij kinderen van God zijn en dat de hele wereld in de macht van de duivel is. Wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons heeft laten zien hoe wij de enige en echte God kunnen leren kennen. Wij zijn één met de ware God door zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de ware God, Hem te kennen, is het eeuwige leven. Vrienden, houd u ver van alles wat Gods plaats in uw hart zou kunnen innemen."
1 Joh 5: 19 -21 (Het Boek)

Toen ik geen kind van God was, zat ik ook in de greep van de duivel. Dankzij Jezus Christus ben ik met kracht en macht uit zijn handen uitgerukt.
God zegene u rijkelijk.
Sirvin Pieter

Ooggetuige Curacao // de God die om ons geeft

DE GOD DIE OM ONS GEEFT

Begin mei mochten Arnold en Janine samen met Sirvin, onze medewerker op Curaçao, mee de gevangenis in. In de prison is het nooit saai, maar wel altijd wisselend. Een dagplanning is bijna niet te maken, omdat het vaak anders loopt als gepland. Zij vertellen hier hoe een dag eruit ziet en hoe het is om in de gevangenisbediening mee te draaien. Zo maakt Janine vaak met vele gedetineerden verbinding door armbanden met hen te maken en ondertussen worden de mannen en vrouwen aan het denken gezet als ze de verhalen uit de Bijbel horen. 

WANDELEN IN AFHANKELIJKHEID
Omdat de planning nog wel eens wijzigt in de gevangenis, bezoeken we een ander blok dan dat wij bedacht hadden. In dit blok mochten we het woord delen met ongeveer 11 mannen. Aansluitend konden we ook een blok bezoeken waar de mannen 22 uur per dag in hun cel moeten verblijven. In dit laatste blok hebben we eerst met alle mannen het Woord mogen delen en vervolgens kon Janine een stuk getuigenis uit haar dagboek met hen delen. Een aantal mannen mochten uit hun cel en met hen konden we armbanden maken. Voor de mannen die dit niet werd toegestaan, hebben we zelf armbanden gemaakt en deze met een privé boodschap mogen uitdelen. We zijn lang in dit blok aanwezig geweest en konden daardoor echt getuigen en delen van Jezus’ liefde. Bijzonder hoe de ochtend anders liep dan gepland, maar we daardoor veel gevangenen extra konden bereiken.
Uiteindelijk mochten we ‘s middags alsnog het eerste blok, dat in de planning stond, ontvangen in de kapel. We hebben samen een tijd van aanbidding (worship) gehad en konden als team wederom het Woord met hen delen. Het was bijzonder hoe we zoveel gevangenen in één dag mochten bereiken en bemoedigen en in afhankelijkheid te wandelen van God. We mogen erop leren vertrouwen dat God een plan voor de dag heeft en vanuit een dankbaar hart in te stappen in de openingen die er op dat moment zijn.

DE TROOSTER, ONZE HELPER
Later in deze week mochten we onderwijzen over het werk van de Heilige Geest en zijn rol als ‘Parakletos’ – Trooster en Helper – in ons leven. Het onderwijs bracht veel vragen bij de mannen naar boven. Ze waren hongerig en verlangden naar uitleg. Eén van de gevangenen vertelde dat hij ‘s nachts vaak door God wakker werd gemaakt en dan mocht gaan bidden. Hij zei: “soms spreek ik hele rare woorden, heel erg lang, maar ze komen echt uit mijn hart”. We mochten bevestigen dat hij in tongen bad en uitleg erover geven. Arnold had even ervoor woorden gebruikt uit het boekje “bidden door de kracht van de Heilige Geest” en dat was zo bij hen binnengekomen. Er was herkenning van het werk van de Heilige Geest. Gods leiding was aanwezig in onze gesprekken en de mannen mochten lang blijven, waardoor we samen uitvoerig door het Woord zijn gegaan.
Er waren ook 6 jongen mannen in dit blok aanwezig. Sommige van hen lachten alles weg, totdat we hen mochten vertellen dat stoerheid en weglachen van deze ernstige dingen het werk is van de satan die ons wil weg houden van het evangelie. Rombley, heeft toen zijn levensverhaal mogen delen en verteld dat stoerheid en bluffen niets brengt als ellende. De jongeren werden hierdoor zichtbaar geraakt en we hebben samen met hen mogen bidden. De oudere mannen gaan vanaf nu ook meer intensief de jongere mannen begeleiden.

GEZIEN EN GELIEFD
In het vrouwenblok mocht Sirvin getuigen van zijn bekering. Hij deelde over zijn oude leven als drugs-transporter en zijn roeping om de mensen het evangelie te vertellen. We mochten weer uitleg geven over het werk van de Heilige Geest die ons altijd de weg terug wijst naar Jezus. Janine heeft over haar doop verteld en kon voorlezen uit haar dagboek. Haar verhaal sloot nauw aan met hetgeen er al was gedeeld. Het was mooi om te zien hoe God de dingen bijeen brengt. Daarna mochten de vrouwen blessing-kaarten voor elkaar schrijven en kregen ze een set diamond painting cadeau. De vrouwen waren blij en dankbaar. Ze ontvingen en stukje liefde en herstel, omdat het de volgende dag Moederdag zou zijn en dit hun gemis aan hun thuis verlichtte. Wij waren ontroerd om te zien hoe ook God laat zien dat Hij om hen geeft en op wonderlijke manieren dichtbij komt met Zijn Liefde.
Arnold & Janine, Sirvin (Team Curaçao).