GETUIGENIS // IK VERTREK

Getuigenis: “Ik vertrek”

Na twee jaar te hebben mogen werken voor Freedom For Free, gaat Anne-Lynn Snoep op zoek naar een andere baan.
Zij vertelt hoe ze terugkijkt op de afgelopen jaren. Anne-Lynn: “Dankbaar kijk ik terug. Ik was nog maar net begonnen met het bijwonen van bestuursvergaderingen, maar was direct enthousiast over alle plannen.”

Plannen die duizenden vrouwen en mannen in gevangenschap wilden bereiken met de woorden van Jezus. Ze verteld: “Zijn woorden zijn dezelfde die mij hebben vrijgezet van de dingen die ik verkeerd heb gedaan, het schuldgevoel, de angst én mij een nieuw levensdoel hebben gegeven. Het sterven van Jezus én Zijn opstanding uit de dood, hebben een ongekende kracht in mijn leven gehad en mensen in gevangenschap hebben diezelfde kracht nodig!”
Anne-Lynn heeft veel hoogtepunten gekend als onderdeel van FFF, waaronder de groepsreizen naar Roemenië en de evangelisatiecampagne naar Azië. Wanneer ze op buitenlandse bodem stapte, ging haar hart open voor de mensen en wilde ze het licht van Jezus laten schijnen. Daar waar de nood groot is, is Jezus heel welkom in de harten van mensen. Zelfs als je de taal niet kent, dan is de taal van de liefde van God de Vader voldoende om mensen te helpen. Zowel binnen als buiten de gevangenissen zag ze dat Jezus aan het werk was. Hij kan harten openen zoals niemand anders dat kan. Het was bijzonder om daar een onderdeel van te mogen zijn en mensen vrij te zien komen van schuld, schaamte en allerlei soorten verslavingen…dat is van onschatbare waarde!

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor jullie gebed en betrokkenheid bij het werk van de stichting. Dat heeft enorm veel betekend! De komende periode zal er voor mij een nieuw hoofdstuk beginnen. Hoe dat hoofdstuk er precies uit zal gaan zien, weet ik niet. Maar één ding weet ik zeker en dat is dat God als een goede Vader voor mij zal zorgen.”

ANNE-LYNN SNOEP

2019 // EEN FANTASTISCH JAAR VOL VERRASSINGEN!

2019 //
een fantastisch jaar vol verrassingen!

Als stichting kijken we terug op een fantastisch jaar vol verrassingen! Zowel de projecten in Azië, Roemenië en Nederland stonden in het teken van versteviging, verdieping en er zijn veel nieuwe mogelijkheden voor ontwikkeling. Steeds meer gedetineerden horen over Jezus Christus en het volbrachte werk aan het kruis. Ze weten niet wie God is maar krijgen de kans om een nieuw leven met God aan te gaan. Daar draait het allemaal om; mensen in de vrijheid zien komen, omdat ze een God leren kennen die leeft!

Nieuwe projecten 2020 

20. Bijbelproject 20.25 (Bijbels voor 25.000 gedetineerden en bewakers in Roemenië)

21. Ondergrondse Bijbelschool Azië

22. Uitbreiding Freedom For Free team Azië en Roemenië

23. Nieuw land om Freedom For Free op te bouwen

24. Mannenreizen naar Roemenië

25. Kerkenwerk Nederland

Terugblik 2019

De internationale gevangenisbediening hebben we het afgelopen jaar zien groeien. Zo mogen we in Azië nu 6 gevangenissen bezoeken en is het team van zendelingen bezig om uit te breiden. Het aantal gelovigen in gevangenissen groeit! Daarnaast zien we een opkomende beweging van christen jongeren die radicale keuzes maken om Jezus Christus te willen volgen. Tijdens onze jeugdconferenties zijn er zo’n 1000 jongeren onderwezen, bemoedigd en gezegend vanuit de Bijbel. In Roemenië hebben we op wonderlijke wijze een nieuw netwerk mogen toevoegen aan de gevangenisbediening. We zien dat meer dan 24 gevangenissen hier binnen handbereik zijn! Dat maakt ons verwachtingsvol voor de ‘gevangenisbedieningen’ die we daar vrij mogen zetten en verder mogen ontwikkelen.

Nederland ook in beweging

Bovendien zien we de gelovigen in Nederland in beweging komen. In de vele diverse kerken horen we dat er een groter verlangen is naar het groeien in geloof. De groepsreizen laten zien; dat God dagelijks wil werken door Zijn kinderen, met gebed, bemoediging, innerlijk herstel en bevrijding. Ook hebben we de Lightavond in Alphen aan den Rijn mogen verplaatsen naar Brunssum en zullen we naar andere plekken in Nederland gaan trekken. Met de Lightavond willen we niet alleen mensen onderwijzen, maar ook inspireren om zelf de handen uit de mouwen te steken en datgene te doen waarvoor ze geroepen zijn.

Wat doen we o.a. met jouw gift?

We komen meerdere mensen tegen die geroepen zijn voor het gevangeniswerk en bereid zijn hun leven ervoor te geven, maar niet financieel rond kunnen komen. Laat staan gedetineerden te bezoeken en hen het evangelie te vertellen? Voor ongeveer 300 Euro per maand kunnen wij iemand inzetten om dit werk in het buitenland te continueren en actief te zijn in meerdere gevangenissen. Freedom For Free wil in meerdere landen teams actief hebben, zodat de velen gedetineerden het Koninkrijk van God nog binnen zullen gaan!

GETUIGENIS // WAT GOD IN 2 JAAR KAN DOEN

GETUIGENIS //
WAT GOD IN TWEE JAAR KAN DOEN …

Door omstandigheden stond het leven van Henk eind 2016 totaal op zijn kop. Zijn vertrouwen in mensen was tot een nulpunt gekelderd en ook lichamelijk en geestelijk zat hij er doorheen. “Toch was er één ding wat ik zeker wist, Jezus laat me nooit in de steek. Daarom kon ik niet anders dan de Bijbel lezen, bidden en aanbiddingsmuziek luisteren, vertelt Henk.”

Totaal onverwacht ontving ik in juni 2017 een uitnodiging om voor een week met Freedom For Free naar Roemenië te gaan. “Bereidt je getuigenis in het Engels voor om deze met de gevangenen te delen?”, dat was de enige informatie die ik van te voren had ontvangen.

Die week is voor mij levens veranderend geweest. Het getuigen in de gevangenis, bidden met zigeuners en het zingen in het vrouwen opvanghuis (Mana Deschisa) raakte me zo in mijn hart dat ik huilend de week door ben gegaan. De ogen van deze mensen veranderde zo wanneer we ze over Jezus Christus vertelden…. Tijdens een dienst in de plaatselijke gemeente bad ik mee en door de kracht van de Heilige Geest werden mensen bevrijd, genezen en hersteld! Ik ervoer zo’n enorme kracht dat tijdens het bedienen van mensen spontaan mijn arm begon te trillen. De Heilige Geest vulde mijn hart met bewogenheid voor de mensen. Daardoor kreeg ik het verlangen om meer over de Heilige Geest te ontdekken en overal van Jezus te getuigen.

Toen ik thuis kwam was ik enorm veranderd en dat merkte mijn vrouw ook. Ik bad voor mensen die problemen hadden met angstige dromen en voor pijnlijke knieën. Ze ervoeren de kracht van God, rust en werden genezen! Ruim een jaar ben ik mijzelf gaan verdiepen in de Persoon van de Heilige Geest en dat is een bijzondere tijd geweest. Conferenties bezoeken, Bijbelstudies volgen, boeken lezen, YouTube preken luisteren en profetieën ontvangen…  Ik leerde de Heilige Geest steeds meer kennen en wilde Jezus dienen. Op een gegeven moment bad ik tot Jezus en zei ik: ‘hier ben ik… Uw dienaar, U mag mij helemaal hebben, mijn gezin, huis, geld, alles wat ik heb’. En toen brak er een nieuw seizoen aan. God ging mij gebruiken in Zijn Koninkrijk. Ik reisde naar Ghana en Roemenië voor evangelisatie en diende bij meerdere zendingsprojecten. Bijna dagelijks ontmoet ik mensen in mijn woonplaats en mag ik met hen bidden. Ik getuig van Jezus Christus en zie ze tot bekering komen.

Jezus, hier ben ik.

HENK

Ik dank God en Jezus dat ik meer van de Persoon van de Heilige Geest heb mogen leren kennen. Mijn leven is zo vol van vreugde geworden! Ik leer nu steeds meer kijken en luisteren met de ogen en oren van God. Mijn kinderen zeggen, er is veel meer Jezus bij ons in huis gekomen… Dank U Heilige Geest.

Mattheüs 25:40 en 28:17-19.

VROUWENREIS // ROEMENIE IN ONS HART GESLOTEN

GROEPSREIS // VROUWEN
ROEMENIE IN ONS HART GESLOTEN

We zijn weer terug op Nederlandse bodem. Wat is zo’n vrouwenreis toch onvergetelijk gaaf! Daarom is het voor de meeste vrouwen erg wennen om weer thuis te zijn. Dagelijks mochten we God aan het werk zien! Voor onze ogen speelden zich allerlei scènes uit de Bijbel af, het was werkelijk als een film. Er zijn te veel mooie dingen gebeurd om te vertellen, maar wat zijn we dankbaar voor een Goede Vader in de hemel die ons kent en leidt.

We komen nu al een aantal jaar in de gevangenissen van Roemenië en het opvanghuis voor vrouwen van Mana Deschisa. De gezichten van de mensen die we mochten bedienen en bemoedigen staan op ons netvlies gegrift. De ene na de andere ontmoeting is door God gegeven. In de vrouwengevangenis vertelden we over de aanwezigheid van God in alle situaties en hebben we voor genezing gebeden. In de mannengevangenissen spraken we over de realiteit van de dood en het bovennatuurlijke, waarop een gedetineerde ons een bijzonder verhaal vertelde! Hij was door een hevige steekpartij in een coma terecht gekomen. De dokters hadden het leven van deze man al opgegeven. De man liet het grote litteken in zijn nek zien en vertelde dat hij tijdens zijn coma Jezus had ontmoet. Toen hij het leven uit zich voelde vloeien, kwam hij door een tunnel omhoog naar een witte grote ruimte. In die ruimte zag hij een man naar zich toe komen lopen. Het gezicht van deze man scheen zo fel van licht, dat hij de persoon niet kon zien. Daarna is hij teruggekomen in zijn lichaam en is hij volkomen gezond! We mochten alle gedetineerden een Nieuwe Testament overhandigen. Dit is één van de getuigenissen die we mochten horen van de gedetineerden, zigeuners en vrouwen van Roemenië. God wil zichzelf op vele manieren bekend maken aan iedereen, zodat we nooit meer hoeven te twijfelen aan Zijn bestaan en liefde voor ons.

We hebben het evangelie en voedsel gebracht bij zigeuners en daklozen. Daarnaast mochten we een geweldige doopdienst houden, waarbij we dansten van vreugde! Waarom? Omdat Jezus Christus ons heeft vrijgekocht van alle zonden, machten en angsten… Er vond bekering en diep herstel plaats in de gebroken harten van mensen. Zelfs het gevangenispersoneel was ontroerd door de genadeboodschap van God.

Als laatste willen we iedereen ontzettend bedanken voor iedere euro die gegeven is voor het vrouwenopvanghuis van Mana Deschisa! We mochten dankzij de vele kleine én grote giften een totaalbedrag van 8000 euro aan de staff overhandigen. Dankzij de grote ingekochte voedselvoorraad hoeven de zendelingen zich voor het eerst tijdens de wintermaanden geen zorgen te maken over het eten. Ook ligt de nieuwe vloer voor de creatieve rehabilitatieruimte erin en wordt de komende maanden een nieuwe weg aangelegd op het terrein. Wat een zegeningen!!

REISVERSLAG // GOD GEEFT STOUTMOEDIGHEID

Reisverslag //
God geeft stoutmoedigheid

Het waren zeven lange dagen in Roemenië met een VOL programma! Toch zat ik op de terugreis naar Nederland stuiterend in het vliegtuig. Ik dacht bij mijzelf: “Hoe is dit nu mogelijk?”
Nou dit is de reden: ik heb ‘gevangenen’ hun leven aan Jezus Christus zien geven. Iets mooiers dan dit is er niet.

Tijdens de reis ontdekte ik wat voor kracht er is in het vertellen van je persoonlijk getuigenis. In één van de gevangenissen deelde ik mijn levensverhaal. Tijdens dit moment was er een gedetineerde met een enorme lichaamsbouw die plotseling ging staan en het gesprek met mij aanging. Ik geef hem even de naam Paulus. Paulus is een ex-maffiabaas die nog vele decennia achter de tralies moet doorbrengen om wat hij heeft gedaan. Hij is enige tijd geleden tot geloof gekomen en spreekt met passie en kracht over Jezus in de gevangenis. Nu stond Paulus voor me en vroeg hij of hij voor mij mocht bidden. Ik stemde daar mee in en voordat ik het wist stonden er 16 gedetineerden om mij heen om voor mij te bidden! De atmosfeer in die ruimte veranderde door de tastbare aanwezigheid van God. God was duidelijk aan het werk, ook in mijn hart.

Nu stond Paulus voor me en vroeg hij of hij voor mij mocht bidden. Ik stemde daar mee in en voordat ik het wist stonden er 16 gedetineerden om mij heen om voor mij te bidden!

TOINE

Er is nog een moment dat mij is bijgebleven, namelijk tijdens een bezoek aan een andere gevangenis. Na het delen van de boodschap en het bidden straalden de ogen van de mannen nu leven uit in plaats van een doffe blik. We zagen de gedetineerden elkaar zelfs verdringen achter de tralies om ook iets van het evangelie te kunnen horen. Ze staken daarbij hun handen door de tralies om ons de hand te schudden en hun verhaal te delen. We beseffen het niet altijd, maar er is een grote honger naar de blijde boodschap van Jezus Christus. De Heilige Geest deed een prachtig werk in ons allemaal.

Wat ik heb geleerd op deze reis is dat God ons vrij- en stoutmoedigheid wil geven om mensenlevens krachtig aan te raken, te veranderen én te redden. Dat doet Hij door Zijn Heilige geest, DOOR ONS heen! We reisden naar Roemenië om gedetineerden te zegenen en te bemoedigen, maar we werden zelf gezegend en bemoedigd. Ons doel was om de genadeboodschap van Jezus te vertellen en de bijzondere uitwerking daarvan in mensenharten.

Groet van Toine

“De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken …” | Lucas 4:18

GROEPSREIS 2019: GOD AAN HET WERK ZIEN

groepsreis 2019: god aan het werk zien

Aanstaande november gaan we met 10 vrouwen op zendingsreis naar Roemenië! We zien uit naar de mensen die we mogen ontmoeten in én buiten de gevangenissen. We gaan lachen, huilen en véél van God zien. Jezus Christus heeft ons belooft dat we Hem zullen ontmoeten als we omzien naar mensen in nood. Dat is nogal een belofte!

Hoe gaaf is het dat we samen met 10 vrouwen iets mogen gaan betekenen voor vrouwen die gebroken zijn. Tijdens de reis zullen we minimaal drie gevangenissen bezoeken, waaronder twee mannengevangenissen. We zullen daar diverse programma’s houden, Bijbels uitdelen, getuigenissen geven, liederen zingen en een boodschap van liefde en hoop brengen. Ook zullen we voedsel gaan uitdelen aan daklozen en mensen die wonen in zigeunerwijken. Daarnaast bereiden we ons voor op een geweldige tijd in het huis van stichting Mana Deschisa (Open handen). Dit opvanghuis voor vrouwen ligt ons dicht aan het hart. En hoe gaaf is het dat we samen met 10 vrouwen iets mogen gaan betekenen voor vrouwen die gebroken zijn. We kunnen nu al met zekerheid zeggen dat er levens veranderende ontmoetingen gaan plaatsvinden.

De afgelopen vier jaar hebben we stichting Mana Deschisa (MD) mogen ondersteunen. Marshall en Larisa halen vele vrouwen en hun kinderen uit de prostitutie en levensbedreigende situaties, bieden ex-gedetineerden onderdak, helpen ze af te kicken en herstelprogramma’s te volgen. Ieder jaar proberen we tijdens de vrouwenreis iets wezenlijks te kunnen betekenen voor het vrouwenhuis, zowel in het geestelijke als in het natuurlijke. Het voedsel in Roemenië wordt steeds duurder, daarom willen we alle vrouwen graag voorzien van een volle voorraadkast mét boodschappen! Ook is er een nieuwe pannenset nodig om te kunnen koken, koken is namelijk een onderdeel van hun dagelijks programma. Verder moet er een nieuwe weg worden aangelegd op het terrein. Zo is het terrein in de wintermaanden begaanbaar, vanwege het dikke pak sneeuw. Tot slot willen we de creatieve rehabilitatieruimte voorzien van een nieuwe vloer.

Tijdens de reis zullen we u op de hoogte houden van onze dagen in Roemenië en de bediening.

MAG HET JE WAT KOSTEN?

Mag het je wat kosten?

Tijdens de afgelopen bestuursvergadering bekeken we met zijn allen het filmpje ‘The cost of anointing van David Wilkerson’. Bestuurslid David vertelt ons wat deze boodschap met hem deed…

Dankbaar en blij ben ik met de talenten die ik van God heb gekregen, zoals mijn muzikale talenten! Zo kan ik de mensen om mij heen praktisch helpen en (be)dienen in het aanbidden van God. Dit doe ik met veel passie en plezier. Maar bij het zien van het filmpje `The cost of anointing` rees in mij een vraag naar boven, namelijk: “David… mag je geloof in Jezus je wat kosten?” Hè? Dat vond ik een vreemde vraag. Ik steek tijd en effort in de muziek, in de kerk en ga regelmatig op zendingsreis. Ook doe ik braaf wat in de collectezak en geef ik graag aan mensen in nood. Waarom dan de vraag of mijn geloof me iets mag kosten? Met die vraag bleef ik een korte tijd rondlopen. Maar al snel snapte ik de betekenis van de vraag: “David, durf je die passie in het aanbidden van en spelen voor God ook om te zetten in getuigenissen naar je ongelovige vrienden, buren en/of collega’s?” “Durf je open en eerlijk te worden naar God en de mensen om je heen?” Oftewel, mag het je ECHT wat kosten? Kosten betekent dus het sterven aan je opgebouwde imago en de werkelijkheid onder ogen durven te zien. Als christen weet je dit vaak wel, maar willen we deze prijs van ‘gezichtsverlies omwille van God’ echt betalen?

Ik ben ongelofelijk dankbaar dat ik mensen om mij heen heb die mij hierin steunen. Daarentegen hoef ik niet te getuigen in eigen kracht, maar mag ik dagelijks groeien in het vertrouwen op God. De hoogste berg is in ieder geval beklommen, door het zetten van de eerste stap. En als je eenmaal hiervan geproefd hebt, dan laat het je niet meer los… Want God laat je niet los!

Blessings, David

GROEPSREIS: “IK EN JEZUS SAMEN”

GROEPSREIS: “IK EN JEZUS SAMEN”

De reis naar Roemenië heeft mij zoveel gebracht! Het evangelie is meer tot leven gekomen voor mij. Ik ben weer terug bij de basis. Ik en Jezus samen, ‘stil zijn bij Hem’, geen verplichting voelen naar iemand, maar leren luisteren en wachten tot de Heilige Geest tot mij spreekt. Meebewegen met Hem in plaats van dat Hij ‘moet’ meebewegen in de dingen die ik voor ogen heb (zelfs in de kerk).

Jezus maakt iedereen vrij
Jezus heeft weer oprechte bewogenheid in mij naar boven gebracht. Hij heeft mij laten zien, dat bewogenheid niet alleen is het lichamelijke verzorgen, maar ook de ziel. Houd van je naaste, want Jezus houdt ook van jou. Laat zien dat je om ze geeft, neem echt de tijd voor ze en luister naar hun verhaal, sla een arm om hen heen, bemoedig hen. En dan ontvang je zoveel liefde terug! Door alle ervaringen met daklozen, gevangenen, verslaafden, vrouwen uit het opvanghuis, heb ik ook met eigen ogen mogen zien dat Jezus een mens niet veroordeelt. Hij ‘bengelt’ onze fouten niet continu voor onze neus, maar wil ons écht allemaal vrijmaken door Zijn bloed. Wie ben ik dan nog om een ander te veroordelen… Ik zou soms willen dat ik het geloof en de liefde van sommigen van hen had, zo stralend!

Tenslotte heb ik ook persoonlijk herstel mogen vinden voor dingen waarvan ik dacht dat Zijn vrede erover was, maar waar God mij liet zien dat ik Zijn liefde nog niet volledig had ontvangen in elk stukje mijn hart. Dat laatste stukje heeft Hij nu genezen. Het wonderlijke is dat de Heilige Geest nu ook daar kan wonen en er gaat weer een hele nieuwe wereld voor me open. Het Woord en de liederen komen dieper binnen dan voorheen, alsof er een nieuwe en diepere grondlaag is aangeboord.

Inge
Roemenië, november 2018

HET VROUWENHUIS IS AF!

HET VROUWENHUIS IS AF!

De gevangenisbediening en het delen van Gods Woord is en blijft de eerste roeping van Freedom For Free. Toch komen we af en toe onderweg soms projecten tegen die we graag een handje willen helpen! Zo raakte een project van Mana Deschisa meteen ons hart, namelijk het afbouwen van een opvanghuis voor vrouwen. De vrouwen die daar komen worden uit de prostitutie of levensbedreigende situaties gehaald. Een paar jaar geleden stond er nog maar een bouwgeraamte. Wat toen onmogelijk leek is dankzij God mogelijk geworden!

Na flink wat zwoegen en het ineen slaan van onze handen is het vrouwenhuis eind november helemaal af gemaakt én ingericht. Inmiddels staan er al 8 vrouwen op de wachtlijst om in het kersverse huis te mogen wonen. Ruim drie jaar geleden zagen we op het erf in Roemenië een onafgemaakt huis, waarvan de houten muren aan het wegrotten waren. Er was te weinig geld, tijd en mankracht om het huis af te maken. Dat kan gewoon niet zo blijven’; was onze gedachte. Als God een droom geeft, geeft Hij deze niet voor niets. Vrouwen uit de vrouwenhandel of gevangenis hebben dringend een plek nodig waar ze (eventueel samen met kinderen) kunnen herstellen. Mana Deschisa biedt hen onderdak, helpen ze af te kicken van drugs en/of alcohol en geven ze weer een toekomstperspectief!

Als eerste is een groep sterke mannen uit Nederland afgereisd om het gebouw te isoleren, het huis te voorzien van muren en plafonds en badkamers te plaatsen. Dag en nacht hebben deze mannen flink huisgehouden! Daarna mochten we met de eerste vrouwenreis verder gaan met het schuurwerk, verfwerk en sauswerk… Het stof kwam letterlijk overal vandaan, haha. Vervolgens moet het huis nog worden ingericht. Vanuit allerlei hoeken van Nederland kwam er financiële hulp voor de inrichting van het huis! Geweldig om te zien. Afgelopen vrouwenreis was het zover: we mochten de laatste puntjes op de i zetten. Zo zijn de meubels in elkaar gezet, douchegordijnen opgehangen en keukens ingericht. Het resultaat mag er wezen: het vrouwenhuis is af!

Vrouwen uit de vrouwenhandel of gevangenis hebben dringend een plek nodig waar ze (eventueel samen met kinderen) kunnen herstellen. Inmiddels staan er al 8 vrouwen op de wachtlijst om in het kersverse huis te mogen wonen.

We willen iedereen bedanken voor alle hulp. We kunnen namens Mana Deschisa niet in woorden uitdrukken hoe groot dit wonder is!

VROUWENREIS: ‘MORE LOVE, MORE POWER’

De vrouwenreis naar Roemenië heeft mij veel gebracht. Wat al zo lang op slot zat in mijn leven, is opengebroken. Er is een diep herstel in mij begonnen. God is zo goed geweest voor mij en daar wil ik graag van vertellen:

Vrouwenreis: ‘more love, more power’

“Mijn instelling was om te dienen, maar ik was verrast dat God ook iets met mij voor had.”

Ik keek ernaar uit om tijdens deze reis veel mensen te helpen. Mijn instelling was om te dienen, maar ik was verrast dat God ook iets met mij voor had. Het was niet in mij opgekomen dat ik tijdens de reis iets van Hem zou ontvangen voor mijn eigen leven. Halverwege de reis liep ik zelf helemaal vast en wilde ik ermee stoppen. Op mijn kamer bad ik tot God en kwam er een vers uit een lied in mijn gedachten: “If you let me reach you, I can teach you”. In mijn hart was er een grote strijd of dat ik terug naar Nederland zou gaan, of zou blijven.

“Die steen was het slot van mijn hart wat eraf viel. Hierdoor kon ik God eindelijk ervaren.”

Die ochtend heb ik aan de groep vrouwen vertelt over mijn innerlijke strijd en het persoonlijk vastlopen. De acceptatie en de liefde die ik kreeg van de vrouwen was zeer helend. Op diezelfde dag, was er een voorganger van een kerk die een gebed uitsprak. Tijdens dit gebed zag hij iemand liggen op een operatietafel en moest hij denken aan een steen die hij weggerold zag worden. Dat ging over mij! Die steen was het slot van mijn hart wat eraf viel. Hierdoor kon ik God eindelijk ervaren. De dagen die daarop volgden kregen voor mij een hele andere betekenis: God gaf mij innerlijke rust! Nog steeds ben ik verwonderd over wat God heeft gedaan en Wie Hij is.

Als afsluiting van de reis hebben we avondmaal gehouden aan een prachtig meer. En raad eens? Hierbij kregen we allemaal een steen in onze hand. Deze stond symbool voor wat ons tot last kon zijn in onze relatie met God. We mochten de steen in de diepte van het meer gooien en afstand doen van de last in ons hart. Na het weggooien van mijn steen, brak ineens de zon door en ervoer ik Gods liefde, gerechtigheid en genezing.

Ik mag opnieuw beginnen en leer Gods liefde en genade nu echt kennen. Niet met mijn hoofd, maar met mijn hart!

Marleen
Roemenië, november 2017